Články

Najnavštevovanejšie články | Najnovšie články
Najnovšie články - 310 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]

Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

Články

Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy.Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny ...

# zobrazení: 7

Cesta za úplnosťou

Články

  Práve v prítomnom okamihu premieňame možnosti na skutočnosť. V minulosti sú možnosti tým, čo mohlo byť, ale čo sa nestalo. V budúcnosti sú možnosti plánmi, ktoré môžeme, ale nemusíme uskutočniť. Sila prítomnosti je v tom, že počúvneme svoj hlas a zmeníme možnosti na skutočnosť, myšlienky na činy, sny a túžby na zážitky, pocity na prejavenie toho, čo cítime. Počuť hlas ...

# zobrazení: 313

VÝSKUM PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁTORA A MODERÁTORA

Články

   Výskum prostredníctvom mediátora a moderátora Mgr. Lucia Foglová   Abstrakt: Príspevok je teoretického charakteru. Rozoberáme v ňom modely vzťahu (mediátora), alebo vplyvu (moderátora) v pedagogicko-psychologickom výskume. Ponúka teoretické východiská premietnuté do modelov, ktoré popisujú kde sa zadáva premenná, kde výsledok a popisujú vzájomné kauzálne ...

# zobrazení: 247

Subjektívna pohoda žiakov vo vzťahu k školskej úspešnosti žiakov gymnázií

Články

Mgr. Foglová Lucia, PaedDr. Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na intrapsychický konštrukt subjektívnej pohody vo vzťahu k školskej úspešnosti študentov, ktorá je vyjadrená priemerom známok na koncoročnom hodnotení (vysvedčení; GPA). Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretického náhľadu subjektívnej pohody z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 234

Subjektívna pohoda žiakov vo vzťahu k školskej úspešnosti žiakov gymnázií

Články

Mgr. Foglová Lucia, PaedDr. Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na intrapsychický konštrukt subjektívnej pohody vo vzťahu k školskej úspešnosti študentov, ktorá je vyjadrená priemerom známok na koncoročnom hodnotení (vysvedčení; GPA). Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretického náhľadu subjektívnej pohody z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 199

Subjektívna pohoda žiakov vo vzťahu k školskej úspešnosti žiakov gymnázií

Články

Mgr. Foglová Lucia, PaedDr. Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na intrapsychický konštrukt subjektívnej pohody vo vzťahu k školskej úspešnosti študentov, ktorá je vyjadrená priemerom známok na koncoročnom hodnotení (vysvedčení; GPA). Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretického náhľadu subjektívnej pohody z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 194

Psychológia viac ako veda budúcnosti

Články

Veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé, povedal Albert Einstein, jeden z najväčších fyzikov a mysliteľov 20.storočia. Tento poznatok však dosiaľ nevidno ani v prírodných vedách, ani v náboženstve. V predošlom príspevku sme tvrdili o psychológii ako o jednom z najdôležitejších vedných odborov. Modernú psychológiu čakajú rovnako prelomové objavy, ako ostatné vedné odbory ...

# zobrazení: 460

Slzy absolventov psychológie

Články

Ak sa absolventovi psychológie podarilo zamestnať v odbore, veľmi mu gratulujem. Vychytal si miesto, kde môžeš rozvíjať prax. Pracuj, uč sa ... len sa radšej nepozeraj na výplatnú pásku. Za odbornú prácu, nové nápady a pomoc ľudom dostaneš neadekvátnu sumu. Aspoň na Slovensku. Tu je znova ďalšia príčina toho, prečo absolventi psychológie vykonávajú rôzne iné povolania. Znova analyzuješ, ...

# zobrazení: 1271

Sebaúčinnosť adolescentov ako prediktor školskej úspešnosti

Články

Lucia Foglová, Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na konštrukt sebaúčinnosti s akcentom na akademickú sebaúčinnosť, keďže výskumná časť je zameraná na študentov gymnázií konkrétne druhého ročníka v rámci Slovenskej republiky. Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretickým náhľadu sebaúčinnosti z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 733

Pracovné miesto ponúkame: Dss-MOST hľadá novú/vého kolegyňu/gu na pozíciu vedúca/ci prevádzky v zar

Články

  Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. hľadá novú/vého kolegyňu/gu na pozíciu vedúca/ci  prevádzky v zariadení rehabilitačného strediska a podporovaného bývania pre ľudí s duševnými poruchami.       Stručná charakteristika organizácie   Dss-MOST, nezisková organizácia poskytuje sociálne a psychologické služby dospelým ľuďom s duševnými ...

# zobrazení: 732

Kríza absolventov psychológie na Slovensku

Články

Keď po rokoch štúdia zistíte, že ani odbor, ktorý ste si vybrali nie je ideálny. Áno, ideálne je sa zamestnať v zdravotníckom zariadení, prihlásiť sa do Slovenskej komory psychológov, absolvovať 6 mesačnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve a následne si vybrať špecializáciu. Prevažne ak máte prácu psychológa v zdravotníckom zariadení, máte tendenciu ísť do klinickej ...

# zobrazení: 1934

Arteterapia na základnej škole

Články

Artea na ďalšej základnej škole!   Naše skúsenosti s vedením arteterapie na základných školách sa rozrástli o ďalšiu ZŠ v Bratislave. OZ Artea pripravila projekt pre ZŠ Dubová v Bratislave, ktorý finančne podporila Nadácia VÚB. Na základnej škole Dubová od septembra 2016 vedieme zážitkovú výtvarnú výchovu pre tretiakov, kde pracujeme s celou triedou. Na hodinách ...

# zobrazení: 926

Terapeut nablízku, alebo ako rýchlo vyriešiť "problém" so psychikou

Články

Niekde som počul, alebo čítal, že problém je len skrytý dar od Boha na získanie oveľa krajšej a lepšej situácie, pozície v živote. Áno veľmi často poniektorý prikladajú problémom až príliš veľkú pozornosť. No a čomu sa prikladá veľká pozornosť to vo väčšine prípadov rastie a rastie, až kým to neprerastie ako sa hovorí cez hlavu. Už sme dávno zabudli všímať si tzv. znamenia od života, ktoré nám ...

# zobrazení: 1164

Súčasné ponímanie odmeny a trestu vo výchove a vzdelávaní

Články

Odmenu chápeme ako tradičný prostriedok na stimuláciu. Jej uplatnenie vo výučbe má významné pedagogické účinky. Príliš veľa odmeny ľahko devalvuje jej účinok, formálne vypovedaná a nezaslúžená odmena môže spôsobiť nežiaduce účinky. Keď hovoríme o pochvale,  musíme poznamenať, že jej účinky nie sú rovnaké pre všetkých žiakov. Pravdou  je, že stále používaná odmena má väčší vplyv na ...

# zobrazení: 1586

Prečo ma iritujú predpovede kolapsu civilizácie?

Články

   Prednedávnom som sa na internete stretol s textom, ktorý hovoril o možnostiach prežitia po kolapse civilizácie. Článok bol napísaný formou testu a podľa počtu získaných bodov dostal čitateľ určitý komplexný obraz o možnostiach svojho osobného prežitia, alebo neprežitia podobnej krízovej  situácie.    Otázky v teste sa týkali oblastí, ako je fyzická kondícia, jedlo a ...

# zobrazení: 1246

Kto dosiahne úspech v kariére?

Články

Interné determinanty kariérového úspechu   Prečo je niekto v práci a kariére úspešný a iný nie? Prečo niektorí jednotlivci dosiahnu kariérový úspech významne skôr ako ostatní? Čo súvisí s úspechom v kariére? Je možné to u potenciálnych budúcich úspešných pracovníkov identifikovať, rozvíjať a tým prispieť k ich budúcemu kariérovému úspechu? Toto sú ...

# zobrazení: 1997

Tvorba dotazníka na meranie preferencie rozhodovacích štýlov

Články

Predbežná správa o dôvodoch a vývoji nového dotazníka pre posúdenie preferencií v rozhodovaní.       Spôsob rozhodovania sa, preferencie rozhodovacích štýlov, či individuálne rozdiely v tejto preferencii sú stredom záujmu mnohých výskumníkov už niekoľko desaťročí. Výskumníci pracujú s rôznymi prístupmi ku kategorizácii rozhodovacích štýlov. Jednotlivé kategórie ...

# zobrazení: 1070

Minimálně dvě třetiny z nás se setkala se sebepoškozováním v okolí

Michal Urbánek
Kedy: od 25. 5. 2016 do 31. 7. 2016
Články

Vytvořil jsem dotazník na téma SEBEPOŠKOZOVÁNÍ a dosavadní průběh vykazuje velmi znepokojující výsledky.Při nejmenším dvě třetiny lidí se setkala v okolí se sebepoškozováním.Je to problém dnešní mládeže, ale i starších generací.Proto je potřeba pořádat více akcí na téma PREVENCE PROTI SEBEPOŠKOZOVÁNÍ.Každý řeší jen drogy, alkohol a závislosti na eletrotechnice, ovšem já osobně vidím velký problém ...

# zobrazení: 1341

Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?

Články

   Ak sa detailnejšie pozrieme na najrozličnejšie odvetvia spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, nájdeme veľké množstvo vecí, ktoré nie sú dobré. Vecí, ktoré spôsobujú problémy, pnutia a konflikty. A to platí nie len v rámci našej spoločnosti, ale aj medzi národmi, či náboženstvami. Na základe toho potom často dochádza k prejavom nespokojnosti, násilia a teroru. Dochádza k ...

# zobrazení: 1638

Životná potreba novodobého kresťanstva

Články

   Za súčasnej situácie, kedy Európu evidentne postupne ovláda islam a jeho vyznávači, ktorí spravidla nikdy neustupujú zo svojho presvedčenia, nemajú Európania v rukách vôbec nič, čím by sa boli schopní rovnocenne postaviť voči živelnej sile ich vierovyznania.    Európu zaplavuje islam a o jeho vyznávačoch je známe, že sa nielenže nikdy nevzdávajú svojho presvedčenia, ale ...

# zobrazení: 1326

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]