Články

Najnavštevovanejšie články | Najnovšie články
Najnovšie články - 304 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]

Psychológia viac ako veda budúcnosti

Články

Veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé, povedal Albert Einstein, jeden z najväčších fyzikov a mysliteľov 20.storočia. Tento poznatok však dosiaľ nevidno ani v prírodných vedách, ani v náboženstve. V predošlom príspevku sme tvrdili o psychológii ako o jednom z najdôležitejších vedných odborov. Modernú psychológiu čakajú rovnako prelomové objavy, ako ostatné vedné odbory ...

# zobrazení: 242

Slzy absolventov psychológie

Články

Ak sa absolventovi psychológie podarilo zamestnať v odbore, veľmi mu gratulujem. Vychytal si miesto, kde môžeš rozvíjať prax. Pracuj, uč sa ... len sa radšej nepozeraj na výplatnú pásku. Za odbornú prácu, nové nápady a pomoc ľudom dostaneš neadekvátnu sumu. Aspoň na Slovensku. Tu je znova ďalšia príčina toho, prečo absolventi psychológie vykonávajú rôzne iné povolania. Znova analyzuješ, ...

# zobrazení: 922

Sebaúčinnosť adolescentov ako prediktor školskej úspešnosti

Články

Lucia Foglová, Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na konštrukt sebaúčinnosti s akcentom na akademickú sebaúčinnosť, keďže výskumná časť je zameraná na študentov gymnázií konkrétne druhého ročníka v rámci Slovenskej republiky. Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretickým náhľadu sebaúčinnosti z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 534

Pracovné miesto ponúkame: Dss-MOST hľadá novú/vého kolegyňu/gu na pozíciu vedúca/ci prevádzky v zar

Články

  Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. hľadá novú/vého kolegyňu/gu na pozíciu vedúca/ci  prevádzky v zariadení rehabilitačného strediska a podporovaného bývania pre ľudí s duševnými poruchami.       Stručná charakteristika organizácie   Dss-MOST, nezisková organizácia poskytuje sociálne a psychologické služby dospelým ľuďom s duševnými ...

# zobrazení: 542

Kríza absolventov psychológie na Slovensku

Články

Keď po rokoch štúdia zistíte, že ani odbor, ktorý ste si vybrali nie je ideálny. Áno, ideálne je sa zamestnať v zdravotníckom zariadení, prihlásiť sa do Slovenskej komory psychológov, absolvovať 6 mesačnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve a následne si vybrať špecializáciu. Prevažne ak máte prácu psychológa v zdravotníckom zariadení, máte tendenciu ísť do klinickej ...

# zobrazení: 1626

Arteterapia na základnej škole

Články

Artea na ďalšej základnej škole!   Naše skúsenosti s vedením arteterapie na základných školách sa rozrástli o ďalšiu ZŠ v Bratislave. OZ Artea pripravila projekt pre ZŠ Dubová v Bratislave, ktorý finančne podporila Nadácia VÚB. Na základnej škole Dubová od septembra 2016 vedieme zážitkovú výtvarnú výchovu pre tretiakov, kde pracujeme s celou triedou. Na hodinách ...

# zobrazení: 711

Terapeut nablízku, alebo ako rýchlo vyriešiť "problém" so psychikou

Články

Niekde som počul, alebo čítal, že problém je len skrytý dar od Boha na získanie oveľa krajšej a lepšej situácie, pozície v živote. Áno veľmi často poniektorý prikladajú problémom až príliš veľkú pozornosť. No a čomu sa prikladá veľká pozornosť to vo väčšine prípadov rastie a rastie, až kým to neprerastie ako sa hovorí cez hlavu. Už sme dávno zabudli všímať si tzv. znamenia od života, ktoré nám ...

# zobrazení: 915

Súčasné ponímanie odmeny a trestu vo výchove a vzdelávaní

Články

Odmenu chápeme ako tradičný prostriedok na stimuláciu. Jej uplatnenie vo výučbe má významné pedagogické účinky. Príliš veľa odmeny ľahko devalvuje jej účinok, formálne vypovedaná a nezaslúžená odmena môže spôsobiť nežiaduce účinky. Keď hovoríme o pochvale,  musíme poznamenať, že jej účinky nie sú rovnaké pre všetkých žiakov. Pravdou  je, že stále používaná odmena má väčší vplyv na ...

# zobrazení: 1308

Prečo ma iritujú predpovede kolapsu civilizácie?

Články

   Prednedávnom som sa na internete stretol s textom, ktorý hovoril o možnostiach prežitia po kolapse civilizácie. Článok bol napísaný formou testu a podľa počtu získaných bodov dostal čitateľ určitý komplexný obraz o možnostiach svojho osobného prežitia, alebo neprežitia podobnej krízovej  situácie.    Otázky v teste sa týkali oblastí, ako je fyzická kondícia, jedlo a ...

# zobrazení: 1025

Kto dosiahne úspech v kariére?

Články

Interné determinanty kariérového úspechu   Prečo je niekto v práci a kariére úspešný a iný nie? Prečo niektorí jednotlivci dosiahnu kariérový úspech významne skôr ako ostatní? Čo súvisí s úspechom v kariére? Je možné to u potenciálnych budúcich úspešných pracovníkov identifikovať, rozvíjať a tým prispieť k ich budúcemu kariérovému úspechu? Toto sú ...

# zobrazení: 1775

Tvorba dotazníka na meranie preferencie rozhodovacích štýlov

Články

Predbežná správa o dôvodoch a vývoji nového dotazníka pre posúdenie preferencií v rozhodovaní.       Spôsob rozhodovania sa, preferencie rozhodovacích štýlov, či individuálne rozdiely v tejto preferencii sú stredom záujmu mnohých výskumníkov už niekoľko desaťročí. Výskumníci pracujú s rôznymi prístupmi ku kategorizácii rozhodovacích štýlov. Jednotlivé kategórie ...

# zobrazení: 886

Minimálně dvě třetiny z nás se setkala se sebepoškozováním v okolí

Michal Urbánek
Kedy: od 25. 5. 2016 do 31. 7. 2016
Články

Vytvořil jsem dotazník na téma SEBEPOŠKOZOVÁNÍ a dosavadní průběh vykazuje velmi znepokojující výsledky.Při nejmenším dvě třetiny lidí se setkala v okolí se sebepoškozováním.Je to problém dnešní mládeže, ale i starších generací.Proto je potřeba pořádat více akcí na téma PREVENCE PROTI SEBEPOŠKOZOVÁNÍ.Každý řeší jen drogy, alkohol a závislosti na eletrotechnice, ovšem já osobně vidím velký problém ...

# zobrazení: 1146

Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?

Články

   Ak sa detailnejšie pozrieme na najrozličnejšie odvetvia spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, nájdeme veľké množstvo vecí, ktoré nie sú dobré. Vecí, ktoré spôsobujú problémy, pnutia a konflikty. A to platí nie len v rámci našej spoločnosti, ale aj medzi národmi, či náboženstvami. Na základe toho potom často dochádza k prejavom nespokojnosti, násilia a teroru. Dochádza k ...

# zobrazení: 1397

Životná potreba novodobého kresťanstva

Články

   Za súčasnej situácie, kedy Európu evidentne postupne ovláda islam a jeho vyznávači, ktorí spravidla nikdy neustupujú zo svojho presvedčenia, nemajú Európania v rukách vôbec nič, čím by sa boli schopní rovnocenne postaviť voči živelnej sile ich vierovyznania.    Európu zaplavuje islam a o jeho vyznávačoch je známe, že sa nielenže nikdy nevzdávajú svojho presvedčenia, ale ...

# zobrazení: 1112

Matematika potvrdzuje bioefekt človeka na Zem a osobné biopole

Články

      Vo svojej knihe "Prečo sa počasie zbláznilo" sa zapodievam prepojením biopola človeka na Makrokozmos. Podľa barónky Adelmy von Vay človek žije v multidimenzionálnom vesmíre a aj on sám je multidimenzionálny. Veľmi približne tieto dimenzie môžeme pripísať vibrácii fyzického tela, citového tela, mentálneho tela a duchovnej duši. Jedným z poznatkov je, že dlhodobé ...

# zobrazení: 1000

Online poradňa Ligy za duševné zdravie

Články

Ak vás trápia problémy rodinné, citové, rodičovské, duševné, sociálne či s tým súvisiace právne, môžete napísať odborníkom z Ligy za duševné zdravie a anonymne dostanete presnú a vysoko odbornú odpoveď na vaše konkrétne ...

# zobrazení: 1303

Arteterapeutický čitateľský program na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií u detí

Články

Občianske združenie Artea zrealizovalo na jeseň 2015 Arteterapeutický čitateľský program na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. Program pripravili a realizovali arteterapeutky a psychologičky Mgr. Katarína Mihinová a Mgr. Ivona Rankovová, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s vedením arteterapeutických skupín a programov pre deti s poruchami učenia, nevidiacich ...

# zobrazení: 1254

Analýza príčin fatálnej slabosti Európy

Články

   Človek až žasne nad bezbrannosťou, nemohúcnosťou a slabosťou súčasnej Európy. Akoby v nej neexistovali žiadne hranice! Akoby bola vydaná napospas komukoľvek! Akýmkoľvek živlom, ktoré k nám prichádzajú spolu s prílevom imigrantov.    Európske inštitúcie majú rozličnými predpismi ruky zviazané tak, že nie sú schopné  deportovať nazad do krajiny svojho pôvodu ani tých ...

# zobrazení: 1288

Arteterapia v školskom prostredí

Články

OZ Artea v spolupráci so základnou školou v Bratislave a vďaka finančnej pomoci Nadácie VÚB rozbehla ďalší arteterapeutický projekt. Ide o 14 týždňový program  skupinovej arteterapie zameraný na prácu s emóciami a zlepšenie rovesníckych vzťahov. Arteterapeutické skupiny sú vedené arteterapeutkou Mgr. Zuzanou Krnáčovou, MA a školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Annou ...

# zobrazení: 1342

Prečo partnerské vzťahy nefungujú?

Články

Určite ste už videli, alebo zažili taktiky ovplyvňovania a manipulácie v partnerských vzťahoch. Ak nastupuje manipulačná komunikácia, znamená to, že ten čo ju používa sa dostal na limity svojho prejavu. Snaží sa meniť okolnosti vo vzťahu, ale žiaľ nepozná príčiny vzniku týchto okolností, tak ako nepozná príčiny vzniku okolností aké by si prial. Potom je nútený vo svojej bezradnosti ...

# zobrazení: 5494

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]