Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 72 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Kazuisticko-supervízny nadstavbový kurz práce s terapeutickými kartami

Jana Dejová Hánová
Kedy: 23. 9. 2017
Kde: Žilina

Určené pre: Psychológov, psychoterapeutv, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov ktorí už absolvovali základný kurz práce s terapeutickými kartami. V prvej časti seminára sa budeme venovať kazuistikám a ich supervízii. Preto vás poprosíme, aby ste si priniesli prípad klienta, ktorého by ste radi supervidovali. V druhej časti seminára sa ponoríme do práce s kartami ...

# zobrazení: 244

EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR

Vladimír Hambálek
Kedy: od 28. 9. 2017 do 29. 9. 2017
Kde: Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava - Staré mesto

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve, manažéri ľudských zdrojov apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. Tento kurz je ...

# zobrazení: 893

Strach - dobrý sluha, ale zlý pán.

Zuzana Hitková
Kedy: 30. 9. 2017
Kde: Bratislava

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného ...

# zobrazení: 538

Seminar je zruseny PRÁCA SO VZŤAHOM V PSYCHOTERAPEUTICKOM PROCESE

Jana Bryjová
Kedy: od 30. 9. 2017 do 1. 10. 2017
Kde: Poprad

Seminár sa bude venovať rôznym aspektom psychoterapeutického vzťahu medzi terapeutom a klientom v analytickom procese. Práve psychoterapeutický vzťah sa považuje za jeden z najúčinnejších  faktorov psychoterapie. Jednotlivé témy budú inšpirované prístupom  Sándora Ferencziho a vzťahovou psychoanalýzou. Práca s prenosom a protiprenosom, s hranicami, situácie moci a ...

# zobrazení: 402

Prokrastinácia nie je lenivosť

Tatiana Ilavska
Kedy: 4. 10. 2017
Kde: Bratislava

  PROKRASTINÁCIA NIE JE LENIVOSŤ   Informatívno - odborný seminár   Termín konania: 04.10.2017 Uzávierka prihlášok: 28.09.2017 Trvanie: 16.00 - 20.00 hod. Rozsah: 4 hodiny   Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a (vo dvore) Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, ...

# zobrazení: 631

Poruchy príjmu potravy u detí

Mária Kopčíková
Kedy: od 4. 10. 2017 do 5. 10. 2017
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Poruchy príjmu potravy u detí. Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Lektorka sa bude venovať témam, ako stanovenie diagnózy  porúch príjmu potravy u detí a mladistvých (mentálna anorexia, bulímia a binge-eating). Poukáže na rozdiely medzi pacientmi  z detskej a ...

# zobrazení: 320

Spolu. Aj s tvojimi/mojimi deťmi.

Martin Zambor
Kedy: 5. 10. 2017
Kde: DA v BA, Koceľova 17, Bratislava

Séria stretnutí pre ľudí, ktorí žijú v partnerstve a spolu vychovávajú deti z predchádzajúcich vzťahov, ako aj pre tzv. single parents, ktorí uvažujú, či a ako vstúpiť do ďalšieho vzťahu, príp. pre kohokoľvek v blízkom vzťahu s podobnou rodinnou situáciou. Alebo ako sa dá byť naraz sám sebou, mužom alebo ženou, rodičom, čo za niečo stojí, nevlastným rodičom, parterom/-kou, pokiaľ možno ...

# zobrazení: 48

Skupinová dynamika

Vladimír Hambálek
Kedy: od 5. 10. 2017 do 6. 10. 2017
Kde: Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava - Staré mesto

Zámerom workshopu je predstaviť základné prvky skupinovej dynamiky, fázy vývoja skupiny a možné intervencie pracovníka, ktorý skupinu vedie. Cieľová skupina účastníkov sú psychológovia a iní odborníci najmä z pomáhajúcich profesií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú so skupinami a chceli by zdokonaliť svoje zručnosti v práci so skupinovou dynamikou. Tretí modul, ktorý uzatvára akreditované ...

# zobrazení: 528

Paliatívna starostlivosť – workshop

Jana Dejová Hánová
Kedy: 7. 10. 2017
Kde: Žilina

Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby sme si ako pomáhajúci uvedomili svoje straty, bolesti a smútenie, nemôžeme takéhoto človeka sprevádzať. Náš kontakt nebude možný. 8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu ...

# zobrazení: 141

Arteterapia s ľuďmi s mentálnym postihnutím

Katarína Mihinová
Kedy: od 6. 10. 2017 do 7. 10. 2017
Kde: Bratislava

  Obsah kurzu:   ·              špecifikácia cieľovej skupiny, jej osobitostí, prežívania, potrieb, kreativity ·              oboznámenie sa s možnosťami a pozitívami arteterapeutickej intervencie ...

# zobrazení: 553

Medzinárodne certifikovaný výcvik Massage in Schools Programme

Zuzana Valábková
Kedy: od 7. 10. 2017 do 8. 10. 2017
Kde: Centrum vzdelávania a osobného rozvoja Sapience Modra

 7.-8. október 2017 Centrum vzdelávania Sapience Modra                                              Lektorka kurzu MISP trenérka Jitka Chrtková ...

# zobrazení: 82

Hyperaktívne dieťa a jeho osobnosť, charakteristické prejavy a správanie, vhodná spolupráca

Mária Tóthová Šimčáková
Kedy: 9. 10. 2017
Kde: Bratislava

Srdečne Vás pozývame na jednodňový seminár, ktorý je určený pre odborníkov z praxe. O seminári: Hyperaktívne deti. Sú iné, no v žiadnom prípade nie horšie, alebo hlúpejšie. Sú výzvou pre svojich rodičov a učiteľov v škole. Vďaka tomuto semináru sa naučíte rozoznať dieťa s hyperaktivitou, dozviete sa praktické rady a odporúčania ako s nimi komunikovať, ako ...

# zobrazení: 634

Práca s detskou kresbou

Katarína Mihinová
Kedy: od 9. 10. 2017 do 10. 10. 2017
Kde: Bratislava

Zameranie kurzu: Možnosti praktického využitia detskej kresby v psychodiagnostike - pohľad na kresbu ako na príležitosť nazrieť do inak ťažko dostupného vnútorného sveta dieťaťa. Na niekoľkých konkrétnych kresbách sa snažím poukázať na to,  že s detskou kresbou nie je možné pracovať mechanicky. Pri interpretácií je vždy potrebné vnímať každú kresbu v čo najširších súvislostiach a ...

# zobrazení: 8140

Tréning optimistického životného štýlu

Tatiana Ilavska
Kedy: 10. 10. 2017
Kde: Bratislava

  TRÉNING OPTIMISTICKÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU Informatívno - odborný seminár   Termín konania: 10.10.2017 Uzávierka prihlášok: 05.10.2017 Trvanie: 16.00 - 20.00 hod. Rozsah kurzu: 4 hodiny Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a (vo dvore) Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204   Cieľ ...

# zobrazení: 404

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Mária Kopčíková
Kedy: 10. 10. 2017
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Trauma – ...

# zobrazení: 303

Test kresby stromu

Katarína Mihinová
Kedy: od 11. 10. 2017 do 12. 10. 2017
Kde: Bratislava

Obsahu kurzu: ·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky ·         Výhody a nedostatky projektívnych metód ·         Vzťah kresby a osobnosti ·         Princípy fungovania ...

# zobrazení: 7605

Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení

Svetlana Síthová
Kedy: 13. 10. 2017
Kde: Partizánske

Odborný konziliárny workshop  Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí - klientov CPPPaP/CŠPP.   OBSAH workshopu: - štruktúra špeciálno-pedagogického ...

# zobrazení: 904

Semináre z cyklu: Rob(í)me ochranu detí s deťmi

Lucia Angelovičová
Kedy: od 12. 10. 2017 do 13. 10. 2017
Kde: Žilina, Úrad žilinského samosprávneho kraja

Dva vzdelávacie semináre z cyklu Rob(í)me ochranu detí s deťmi určené pre odbornú verejnosť pôsobiacu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately organizuje Návrat, o.z. v spolupráci s Úradom žilinského samosprávneho kraja. Lektormi oboch seminárov sú skúsení odborníci z Českej republiky.   Prvý seminár: Zapojenie dieťaťa do rozhodovania. Organizujete ...

# zobrazení: 55

Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 14. 10. 2017
Kde: Partizánske

Odborný jednodňový kurz Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských, výchovných zariadení : - sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ a na školách /ZŠ, SŠ/ : - výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagógovia. Program je ...

# zobrazení: 854

Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách

Monika Adamčíková
Kedy: 14. 10. 2017
Kde: Bratislava - Dúbravka

Hry s hudbou (zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách) ČAS / DÁTUM sobota 14.október (10:00 - 13:00 hod.)  CENA 15e / 12e študent / 10e člen SAŠAP Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní. MIESTO KONANIA Bratislava - Dúbravka, Centrum rodiny Bazovského 6 MHD - 83,84,4,5 zastávka Švantnerova, 63,30,37 zastávka ŽST Lamač Prihlášky a ...

# zobrazení: 56

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]