Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 58 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Multidisciplinárne intervencie v rozvode

Vladimír Hambálek
Kedy: od 18. 1. 2018 do 19. 1. 2018
Kde: Bratislava

Multidiscipplinárne intervencie v rozvode je novinka v portfóliu Coachingplus! Je určená pre psychológov, sociálnych pracovníkov, mediátorov, advokátov a pedagógov, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov. Zámerom dvojdňového workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce s dieťaťom a rodičmi ...

# zobrazení: 345

Program Mindfulness-Zvládanie stresu pomocou všímavosti (MBSR)

Andrej Jelenik
Kedy: 23. 1. 2018
Kde: Materské centrum Hojdana, Haburská 2, Bratislava

„Nemôžeš zastaviť vlny, ale môžeš sa naučiť surfovať“ (Jon Kabat-Zinn) Prežívate už dlhšie vnútorné napätie či znížený výkon kvôli dlhodobému stresu? Chronické bolesti? Obmedzenú schopnosť sa sústrediť? Pocit preťaženia či vyčerpania z nekonečného kolobehu povinností? Ťažkosti zvládať svoje emócie? Alebo máte len túžbu znovu sa dostať lepšie do kontaktu so sebou a svojimi ...

# zobrazení: 1292

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Mária Kopčíková
Kedy: od 24. 1. 2018 do 25. 1. 2018
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez ...

# zobrazení: 943

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Bronislava Plešková
Kedy: 25. 1. 2018
Kde: Bratislava - Dúbravka

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu ...

# zobrazení: 379

Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 27. 1. 2018
Kde: Partizánske

Odborný jednodňový kurz Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských, výchovných zariadení : - sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ a na školách /ZŠ, SŠ/ : - výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagógovia. Program je ...

# zobrazení: 1387

Kurz hypnózy -PhDr. Eugen Čižek

Lydia Benkova
Kedy: od 23. 1. 2018 do 27. 1. 2018
Kde: Prešov

                          KURZ  AUTOGENNÉHO TRÉNINGU                                    ...

# zobrazení: 1024

Sandplay, sandtray – základný kurz

Jana Dejová Hánová
Kedy: od 27. 1. 2018 do 28. 1. 2018
Kde: Žilina

Kurz je určený pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (psychológ, terapeut, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, atď.). Je vedený zážitkovou formou. Súčasťou kurzu je i teória a kazuistiky. Na kurze získate základnú istotu pre prácu v piesku. Táto technika je vhodná pre prácu s deťmi, dospievajúcimi a dospelými. Terapeutické pieskovisko je jedným ...

# zobrazení: 437

Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Katarína Mihinová
Kedy: 28. 1. 2018
Kde: Bratislava

 V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco. Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ...

# zobrazení: 290

Terapetická práce s dotekem

Tomáš Morcinek
Kedy: od 26. 1. 2018 do 28. 1. 2018
Kde: Praha ČR

Šesté opakování ročního kurzu využití dotekových technik v psychoterapii s důrazem na výuku biodynamických masáží. Biodynamické masáže, jako součást biodynamické psychoterapie, jsou zaměřeny nikoliv na rozmasírování ztuhlých svalů, ale na energetické přeladění organismu a uvolnění energetických blokád. Samotná biodynamická psychoterapie a psychologie byla založenay norskou psycholožkou a ...

# zobrazení: 414

Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení

Svetlana Síthová
Kedy: 2. 2. 2018
Kde: Partizánske

Odborný konziliárny workshop  Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí - klientov CPPPaP/CŠPP.   OBSAH workshopu: - štruktúra špeciálno-pedagogického ...

# zobrazení: 1404

Kurz AKO PRACOVAŤ S PEDAGÓGMI INTEGROVANÝCH ŽIAKOV

Svetlana Síthová
Kedy: 3. 2. 2018
Kde: Partizánske

Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov má za cieľ zážitkovou formou priniesť nový pohľad na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich edukáciu. Program je vhodný pre pedagógov integrovaných žiakov. Odporúčané je realizovať ho v priestoroch ZŠ, SŠ, detského domova, alebo poradenského zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, pričom frekvencia stretávania je ...

# zobrazení: 489

NARATÍVNA TERAPIA krátkodobý výcvik - posledné voľné miesta!

Eva Linhová
Kedy: od 3. 2. 2018 do 4. 2. 2018
Kde: Košice

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej ...

# zobrazení: 1427

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE - posledné miesta v skupine

Eva Linhová
Kedy: od 4. 2. 2018 do 6. 2. 2018
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ½ -dňových stretnutí, 1 stretnutie á 25 hod) cca raz za 7 - 9 týždňov (6 stretnutí v ...

# zobrazení: 6209

Rozvíjanie súcitu k sebe- Všímavé zaobchádzanie s nárokmi a seba-kritikou

Andrej Jelenik
Kedy: 8. 2. 2018
Kde: Life Up, Sabinovská 6, Bratislava

Pre veľký záujem opakujeme už vo februári-Večerný workshop od 18:20-21:20 povedie Mgr. Andrej Jeleník V kultúre nekonečného súťaženia, porovnávania sa s druhými, honby za dokonalosťou a perfektnými výkonmi môže znieť súcit k sebe ako luxus či slabosť, ktorú si nemôžeme dovoliť. Pravdou však je, že bez neho náš život veľmi ochudobňujeme. Moderné výskumy potvrdzujú, že ...

# zobrazení: 313

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Shane Tatiana Sabová
Kedy: od 8. 2. 2018 do 9. 2. 2018
Kde: Trenčín

   Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR & Maitri, s.r.o.    Pozývajú na 2-dňový seminár Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu     Seminár povedie    Mgr. Hana Vojtová   Klinická psychologička a psychoterapeutka   Cieľom seminára je priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie a ...

# zobrazení: 142

Problémy a poruchy detí a mládeže s učením a moderné spôsoby ich odstraňovania.

Mária Tóthová Šimčáková
Kedy: 9. 2. 2018
Kde: Bratislava

Srdečne Vás pozývame na jednodňový seminár, ktorý je určený pre odborníkov z praxe. O seminári: Vývinové poruchy učenia sa objavujú u 2-5% slovenských detí, no v skutočnosti je detí s podobnými problémami oveľa viac. Vďaka tomuto semináru sa naučíte rozlišovať poruchy učenia a dostanete praktické rady a odporúčania ako s takýmito deťmi pracovať. Lektorkou ...

# zobrazení: 111

Poruchy príjmu potravy u detí

Dušana Priehradná
Kedy: od 9. 2. 2018 do 10. 2. 2018
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Poruchy príjmu potravy u detí   PhDr. Lýgia Bátovská (klinická psychologička, psychoterapeutka) Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Dátum konania:   09.02.2018   (14.00 - 18.00 ...

# zobrazení: 421

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Svetlana Síthová
Kedy: 10. 2. 2018
Kde: Partizánske

Vzdelávací JEDNOdňový kurz pre pedagógov a odborných zamestnancov poradenských a výchovných zariadení  Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ© Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky zo ZŠ, špeciálne pedagogičky, výchovné poradkyne, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny ...

# zobrazení: 1660

Sebaskúsenostná skupina pre riadiacich pracovníkov

Vladimír Hambálek
Kedy: od 9. 2. 2018 do 10. 2. 2018
Kde: Modra Harmónia

Ďalšia novinka v programe Coachingplus! Lektori Zuzka Zimová a Vlado Hambálek otvárajú skupinu pre záujemcov o prácu na sebe, na svojom psychickom a psychologickom raste a vývine. Pre odborníkov pomáhajúcich profesií životná nutnosť. Pre ostatných záujemcov vítaná a zriedkavá príležitosť. Ďalšie termíny porkačujúcej skupiny sú 23.-24.3.2018 a 11.-12.5.2018. Workshopy sa konajú v malebnom ...

# zobrazení: 245

Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Narcistická a histriónska dynamika osobnosti.

Zuzana Hitková
Kedy: 10. 2. 2018
Kde: Bratislava

V rámci workshopu si priblížime obraz narcistickej a histriónskej osobnostnej dynamiky (príp. poruchy osobnosti) a pozrieme sa na príčiny ich vzniku. Pozornosť budeme venovať spoločným znakom oboch dynamík, aj ich vzájomným rozdielom z pohľadu existenciálnej analýzy. Budeme sa zaoberať aj konkrétnymi možnosťami terapie všeobecne ...

# zobrazení: 299

[ < ] 1 2 3 [ > ]