Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 85 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]

Psychoterapia, socioterapia a dieťa

Viera Lutherová
Kedy: 29. 3. 2017
Kde: Banská Bystrica

29.03.2017, Banská Bystrica 19.04.2017, Martin   Pozývame vás na jednodňový seminár: Doobeda prednáškový blok: Mgr. et Mgr. Viera Lutherová – Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktov v školskom prostredí. Praktické skúsenosti, tipy a jednoducho sprostredkovaná dynamika konfliktu. MUDr. Ivan Juráš – Téma konfliktov je doplnená o ponuku ...

# zobrazení: 336

„SNOVÁ SEANSA“ (Práca so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie)

Zuzana Valábková
Kedy: 29. 3. 2017
Kde: Centrum vzdelávania a osobného rozvoja Sapience Modra

  29.marca 2017  17:00 – 20:00   Práca so snami je v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch neodmysliteľnou súčasťou psychoterapeutického procesu. V základoch sa opiera o psychoanalytické teórie (Freud, Jung), avšak nepracuje primárne so symbolmi, ale snaží sa sprítomniť snívajúcemu situáciu, ktorá sa odohrávala v sne a poskytnúť tak priestor, bezpečné ...

# zobrazení: 118

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Eva Linhová
Kedy: od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Prihlášky do výcviku prijímame od 1.3. do 31.3.2017, sú k dispozícii na www.isz.sk Následne sa budú uskutočňovať prijímacie pohovory s uchádzačmi. Výcvik plánujeme ...

# zobrazení: 4323

Červená kniha C.G.Junga

Jana Bryjová
Kedy: od 1. 4. 2017 do 2. 4. 2017
Kde: Poprad

Červená kniha je dielom, na ktorom Jung pracoval v dobe, kedy prechádzel svojou krízou, či stretnutím s nevedomím. Opustil Freudovu psychológiu a začal sa intenzívne zaoberať svojimi snami a predstavami, ktoré si zapisoval do tzv. Čiernych zošitov a potom ich kaligraficky prepracoval do iluminovaného rukopisu Červenej knihy. Červená kniha tak tvorí dôležitý medzičlánok medzi životnými ...

# zobrazení: 175

Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Mária Kopčíková
Kedy: od 3. 4. 2017 do 4. 4. 2017
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou Obsah: Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu. Lektorka sa bude zameriavať na identifikáciu skutočnej obete domáceho násilia, ako i na spôsob a limity poskytnutia krízovej ...

# zobrazení: 241

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých - OBSADENÉ

Jana Dejová Hánová
Kedy: od 7. 4. 2017 do 8. 4. 2017
Kde: Žilina

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých   V Žiline, 07.04.- 08.04.2017 vedie PhDr. Lygia Bátovská     Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia ...

# zobrazení: 615

Kurz SYSTEMICKÝ ROZHOVOR

Eva Linhová
Kedy: od 8. 4. 2017 do 9. 4. 2017
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a \"burn-out\" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta ...

# zobrazení: 3649

Workshop Zvládanie stresu pomocou všímavosti (mindfulness)

Andrej Jelenik
Kedy: 11. 4. 2017
Kde: Materské centrum Hojdana, Haburská 2, Bratislava

Pre veľký záujem ponúkam termín ochutnávkového workshopu ku kurzu celosvetovo známeho programu MBSR- zvládanie stresu pomocou všímavosti podľa j.Kabat-Zinna, ktorého ďalší beh začne v máji :)Vnútorné napätie, vyčerpanie, podráždenosť, oslabená koncentrácia i zdravotné ťažkosti- dlhodobý stres má negatívny vplyv na naše zdravie. Všímavosť (mindfulness) je schopnosť byť duchom prítomný tu ...

# zobrazení: 555

STIMULAČNÝ program Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 11. 4. 2017
Kde: Partizánske

  Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov Cieľová skupina: S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) a pedagogičky v predškolských zariadeniach (MŠ, detské centrá, detské domovy). Forma práca v programe je skupinová. Odporúčaný počet detí v skupine v ...

# zobrazení: 868

Korekčný program Mirabilis pre žiakov s problémami v správaní v ZŠ

Svetlana Síthová
Kedy: 18. 4. 2017
Kde: Partizánske

  Vzdelávací odborný kurz Korekčný program pre deti s problémami v správaní v prostredí základnej školy       Cieľové skupiny:  - pedagóg  - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg  - psychológ, vychovávateľ, pedagóg, študenti daných odborov   Obsah kurzu:  prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí ...

# zobrazení: 634

Psychoterapia, socioterapia a dieťa

Viera Lutherová
Kedy: 19. 4. 2017
Kde: Martin

29.03.2017, Banská Bystrica 19.04.2017, Martin   Pozývame vás na jednodňový seminár: Doobeda prednáškový blok: Mgr. et Mgr. Viera Lutherová – Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktov v školskom prostredí. Praktické skúsenosti, tipy a jednoducho sprostredkovaná dynamika konfliktu. MUDr. Ivan Juráš – Téma konfliktov je doplnená o ponuku ...

# zobrazení: 164

TRANSFORMATÍVNY DIALÓG: USMERŇOVANIE KONFLIKTOV. Workshop so Sheilou McNamee.

Lenka Martinkovičová
Kedy: 19. 4. 2017
Kde: Bratislava

Na Slovensko po prvýkrát zavíta americká terapeutka, profesorka komunikácie a konzultantka, Sheila McNamee: "Neexistuje žiadna možnosť úspešne presvedčiť druhých, pretože keď porovnávame, čo je koherentné pre každú stranu konfliktu, je to, ako keby sme porovnávali jablká s hruškami."   Workshop vyzve účastníkov, aby svoju pozornosť zamerali na možnosti zapojenia sa do ...

# zobrazení: 318

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Svetlana Síthová
Kedy: 20. 4. 2017
Kde: Partizánske

Vzdelávací kurz pre pedagógov a odborných zamestnancov poradenských a výchovných zariadení  Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ© Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky zo ZŠ, špeciálne pedagogičky, výchovné poradkyne, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg Korekčný ...

# zobrazení: 163

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

Vladimír Hambálek
Kedy: od 20. 4. 2017 do 21. 4. 2017
Kde: Bratislava

3. stretnutie vzdelávania Intervenčné stratégie v kontexte poradenskej práce s jednotlivcom Stretávate sa vo svojej práci so situáciami, keď musíte pracovať s ľuďmi, ktorých ku vám poslal niekto iný, pričom oni sami nechcú? Vyplýva vám z vašej pracovnej pozície nutnosť pracovať s klientmi, ktorí sú vo vašej organizácii nedobrovoľne? Často sa pri práci nachádzate v slepej uličke – ...

# zobrazení: 515

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Viera Lutherová
Kedy: 21. 4. 2017
Kde: Žilina

Pozývame Vás na jednodenný seminár, ktorý je určený predovšetkým učiteľom I. a II. stupňa, špeciálnym pedagógom, školským a poradenským psychológom, asistentom a študentom týchto odborov.  Cieľ seminára: · vedieť identifikovať žiakov s neurofyziologickými príčinami zlyhávania ·           zlepšiť ...

# zobrazení: 116

Arte - muzikoterapia

Monika Adamčíková
Kedy: 22. 4. 2017
Kde: Bratislava

AKO ZNEJÚ MOJE FARBY(zážitkový kurz arte-muzikoterapie)Prihlášky a viac info na: info@mterapio.sk / 0944 417 988počet účastníkov max. 12ČAS / DÁTUM: sobota 22.apríl (9:00 - 17:00 hod.) 1 hodina obedová prestávkaCENA: 45 eur / študenti - 39 eurMIESTO KONANIA: Bratislava - Dúbravka, Centrum rodiny Bazovského 6MHD - 83,84,4,5 zastávka ŠvantnerovaCieľom kurzu je zážitok z prepojenia výtvarnej a ...

# zobrazení: 48

Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách

Monika Adamčíková
Kedy: 22. 4. 2017
Kde: Banská Bystrica

Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách(zážitkový workshop)Prihlášky a viac info na: info@mterapio.sk / 0944 417 988ČAS / DÁTUM: sobota 22.apríl (10:00 - 17:00 hod.) CENA: 23e / 17e študent/ 15e člen SAŠAPMIESTO KONANIA: Banská BystricaCiele workshopu:Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť ...

# zobrazení: 43

Ja a my v pohybe – seminár tanečnej terapie

Katarína Mihinová
Kedy: od 22. 4. 2017 do 23. 4. 2017
Kde: Bratislava

  Sebaskúsenostný seminár, pri ktorom budeme využívať prvky tanečnej pohybovej terapie a prvky gestalt terapie, krátko využijeme aj metódy autentického pohybu a skupinovej tanečnej terapie. Pohyb a telo nám môžu dať veľmi rýchlo informáciu o nás samých. Kontakt s telom nás môže priviesť k vlastným emóciám a potrebám a kontakt s druhými v pohybe ...

# zobrazení: 932

Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení - akr. MŠ SR - LM

Katarína Mihinová
Kedy: od 22. 4. 2017 do 23. 4. 2017
Kde: Liptovský Mikuláš

Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení   Krízová intervencia predstavuje techniky a stratégie pri zachádzaní s človekom, ktorý prežíva úzkosť a iné premáhajúce pocity zo situácie, do ktorej sa dostal. Cieľom je, aby daný človek získal nad sebou kontrolu. Prehĺbenie odborných vedomosti a zručnosti potrebných pri poskytovaní krízovej intervencie ...

# zobrazení: 1571

Integrovaná psychoterapia/ Knobloch/ práca so snami

Monika Adamčíková
Kedy: 23. 4. 2017
Kde: Lučenec

Pripravujeme pre Vás zážitkový workshop s názvom "Snová seansa", ktorý už 5 rokov v rôznych mestách ilustruje možnosti práce so snami v rámci Integrovanej psychoterapie. Tešíme sa na Vás!Ciele workshopuUkázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a ...

# zobrazení: 151

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]