Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 54 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch

Vladimír Hambálek
Kedy: od 21. 8. 2017 do 22. 8. 2017
Kde: Bratislava

Zaujíma vás to, ako spolupracovať s nespolupracujúcimi klientmi? Ako motivovať tých, ktorí „nechcú“, „nevedia“, či „nemôžu“? Ako posilniť tendencie k zmenám? Ako viesť rozhovor s párom, či širším systémom? Ako sa cítiť v profesionálnom rozhovore s druhými ľuďmi istejšie a kompetentnejšie? V lete 2017 otvárame už piaty beh akreditovaného výcviku v poradenských ...

# zobrazení: 618

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Eva Linhová
Kedy: od 1. 3. 2017 do 1. 9. 2017
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Prihlášky do výcviku prijímame od 1.3. do 1.9.2017, sú k dispozícii na www.isz.sk Následne sa budú uskutočňovať prijímacie pohovory s uchádzačmi. Výcvik plánujeme ...

# zobrazení: 5390

Odborný workshop pre odborníkov z praxe : Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Svetlana Síthová
Kedy: 2. 9. 2017
Kde: Partizánske

 Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti   Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti detí ponúka podporný rámec odborníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou posudzovania školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Cieľom je ponúknuť unifikovanú štruktúru diagnostického procesu školskej zrelosti detí s ohľadom na kvalitu ...

# zobrazení: 1421

Kurz ku stimulačnému programu Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 2. 9. 2017
Kde: Partizánske

  Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov Pozývame Vás na jednodňový kurz pre odborníkov z praxe, predovšetkým pre psychológov, špeciálnych pedagógov, učiteľov z MŠ. Komplexný stimulačný program Mirabilis má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa v MŠ. Hry a činnosti sú zamerané na ...

# zobrazení: 1550

Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii

Eva Linhová
Kedy: od 2. 9. 2017 do 3. 9. 2017
Kde: Košice

Je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk.  Výcvik ...

# zobrazení: 4260

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Svetlana Síthová
Kedy: 7. 9. 2017
Kde: Partizánske

Vzdelávací JEDNOdňový kurz pre pedagógov a odborných zamestnancov poradenských a výchovných zariadení  Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ© Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky zo ZŠ, špeciálne pedagogičky, výchovné poradkyne, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny ...

# zobrazení: 764

Zručnosti poradenskej práce s rodičmi, pármi a rodinou

Vladimír Hambálek
Kedy: od 7. 9. 2017 do 8. 9. 2017
Kde: Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava - Staré mesto

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s párom a rodinou. Workshop je určený najmä pre psychológov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií v oblasti práce s párom a rodinou. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. Druhý modul akreditovaného vzdelávania, za ktoré je možné získať v rezorte školstva 12 kreditov. Ciele workshopu Na ...

# zobrazení: 535

Kurz SYSTEMICKÝ ROZHOVOR

Eva Linhová
Kedy: od 9. 9. 2017 do 10. 9. 2017
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a \"burn-out\" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta ...

# zobrazení: 4313

Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu

Tatiana Ilavska
Kedy: 13. 9. 2017
Kde: Bratislava

Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu   Termín konania: 13. 09. 2017 (08.30 - 17.00 hod.) Uzávierka prihlášok: 10. 03. 2017 Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín   Miesto konania:  Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a (vo dvore) Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHDč.: 39, 61, 63, 74, 78, ...

# zobrazení: 548

Výcvik v biodynamické body-psychoterapii

Tomáš Morcinek
Kedy: od 14. 9. 2017 do 17. 9. 2017
Kde: Hlavice (poblíž Mnichova Hradiště) ČR

Terapeutický výcvik ve směru psychoterapie zaměřené na tělo, který vytvořila norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen spolu se svými dcerami Ebbou a Monou Lisou. Biodynamická psychoterapie vychází z odkazu Wilhelma Reicha, který dále rozvíjí jak v teorii, tak v terapeutických postupech – a v obojím se odráží skutečnost, že jako jeden z mála byl tento psychoterapeutický směr ...

# zobrazení: 109

Asertívna komunikácia na každý deň

Tatiana Ilavska
Kedy: 19. 9. 2017
Kde: Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

  ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA KAŽDÝ DEŇ   Rozsah kurzu:   10 vyučovacích hodín Cieľ kurzu:  uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich ...

# zobrazení: 897

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Tatiana Ilavska
Kedy: od 20. 9. 2017 do 21. 9. 2017
Kde: Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT  Rozsah kurzu: 16 hodín (2 x 8 vyučovacích hodín) Cieľ aktivity: zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy Cieľová skupina: Manažéri firiem, projektoví manažéri, vedúci a členovia projektových tímov.všetci záujemcovia, ktorí ...

# zobrazení: 604

Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s dieťaťom.

Dušana Priehradná
Kedy: od 30. 3. 2017 do 22. 9. 2017
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s dieťaťom. Šárka Francírková, Pavla Sýkorová (ČR) (lektorky) Výcvik je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov, logopédov ... (Výcvik nie je určený pre rodičov!!!)   Anotácia: Telo je dôležitým nástrojom v každom terapeutickom ...

# zobrazení: 883

Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie

Svetlana Síthová
Kedy: 28. 9. 2017
Kde: Partizánske

 Odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika dyskalkúlie  /súčasťou kurzu je obdržanie a anlýza nešpecifického testu dyskalkúlie/ Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie je analyzovať diagnostický proces, zameraný na identifikáciu dyskalkúlie prostredníctvom testových batérií a skúšok, ako aj analýza ...

# zobrazení: 830

Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení

Svetlana Síthová
Kedy: 28. 9. 2017
Kde: Partizánske

Odborný konziliárny workshop  Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí (klientov CPPPaP/CŠPP) z I. stupňa ZŠ.   OBSAH workshopu: - štruktúra ...

# zobrazení: 598

EFEKTÍVNE PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Tatiana Ilavska
Kedy: 28. 9. 2017
Kde: Bratislava

  EFEKTÍVNE PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI   Termín konania 28. 09. 2017 (08.30 - 17.00 hod.) Uzávierka prihlášok 25. 09. 2017   Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a (vo dvore) Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204   Cieľ kurzu:   Získať zručnosti a ...

# zobrazení: 314

EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR

Vladimír Hambálek
Kedy: od 28. 9. 2017 do 29. 9. 2017
Kde: Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava - Staré mesto

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve, manažéri ľudských zdrojov apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. Tento kurz je ...

# zobrazení: 463

Strach - dobrý sluha, ale zlý pán.

Zuzana Hitková
Kedy: 30. 9. 2017
Kde: Bratislava

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného ...

# zobrazení: 159

PRÁCA SO VZŤAHOM V PSYCHOTERAPEUTICKOM PROCESE

Jana Bryjová
Kedy: od 30. 9. 2017 do 1. 10. 2017
Kde: Poprad

Seminár sa bude venovať rôznym aspektom psychoterapeutického vzťahu medzi terapeutom a klientom v analytickom procese. Práve psychoterapeutický vzťah sa považuje za jeden z najúčinnejších  faktorov psychoterapie. Jednotlivé témy budú inšpirované prístupom  Sándora Ferencziho a vzťahovou psychoanalýzou. Práca s prenosom a protiprenosom, s hranicami, situácie moci a ...

# zobrazení: 46

Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 5. 10. 2017
Kde: Partizánske

Odborný jednodňový kurz Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských, výchovných zariadení : - sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ a na školách /ZŠ, SŠ/ : - výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagógovia. Program je ...

# zobrazení: 574

[ < ] 1 2 3 [ > ]