Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 48 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE - posledné miesta v skupine

Eva Linhová
Kedy: od 17. 6. 2018 do 19. 6. 2018
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ½ -dňových stretnutí, 1 stretnutie á 25 hod) cca raz za 7 - 9 týždňov (6 stretnutí v ...

# zobrazení: 6804

Čo možno očakávať od psychológa športu v príprave detí?

Sia Susorova
Kedy: 21. 6. 2018
Kde: Piešťany, Winterova 24

Ste rodičia športujúceho dieťaťa/detí?  Zaujímajú vás možnosti psychológie v príprave športovca?   Témy, s ktorými športoví psychológovia pracujú: Nervozita, Tréma, Telesné napätie, Strach, Očakávania, Sústredenie sa, Vzťahy, Zlepšenie prípravy, Relaxácia, Stanovovanie si cieľov, Disciplína, Motivácia, Emócie, Mentálny tréning, Vizualizácia ...   Na začiatku je ...

# zobrazení: 172

Sprevádzanie klienta v sociálnych službách s využitím dynamiky arteterapie

Monika Piliarová
Kedy: 22. 6. 2018
Kde: Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice

Arteterapia predstavuje symbolické vyjadrenie, poznávanie a vnímanie seba a sveta prostredníctvom umeleckých zážitkov, ktoré vychádzajú z vlastného tvorivého prejavu. Obohacuje teda našu tvorivosť, utvára vzťahy a pomáha porozumieť prostrediu, v ktorom žijeme. Ak je cieľom sprevádzania klientov viesť ich k zvýšenej empatii a ohľaduplnosti voči ostatným v ich priestore, tak arteterapeutické ...

# zobrazení: 107

Kresba ľudskej postavy v personalistike, Možnosti praktického využitia Kresby ľudskej postavy (FDT)

Zuzana Pavlíková
Kedy: od 21. 6. 2018 do 22. 6. 2018
Kde: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

Cieľ kurzu Dvojdňový intenzívny kurz „Kresba ľudskej postavy v personalistike“ obsahuje: Prvý deň:  - teoretický úvod k diagnostickej metóde  - zoznámenie sa s metódou a jej diagnostickým potenciálom - „ako metóda funguje“  - možnosti a obmedzenia praktického využitia v činnosti personalistov, resp. pri výbere  - varovné znaky psychickej ...

# zobrazení: 386

ÚVOD DO ARTETERAPIE - OBSADENÉ

Monika Lišková
Kedy: 22. 6. 2018
Kde: ŽILINA

 Chcete sa dozvedieť čo je to arteterapia, kde a ako ju môžeme využiť, akú silu v sebe skrýva a čo všetko nám môže odhaliť?  Pozývame Vás na workshop  ÚVOD DO ARTETERAPIE  Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako ...

# zobrazení: 349

Paliatívna starostlivosť

Mária Kopčíková
Kedy: 23. 6. 2018
Kde: Bratislava

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop: Workshop bude viesť Mgr. Mária Hatoková, PhD., psychologička, certifikovaná Gestalt terapeutka a akreditovaná supervízorka. Paliatívna starostlivosť Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby sme ...

# zobrazení: 119

SNOEZELEN S MP A VNP – JEDNODENNÉ ŠKOLENIE

Jana Hrčová
Kedy: 23. 6. 2018
Kde: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce

Kurz je zameraný na prehĺbenie znalostí z predošlých kurzov (viď vyššie v časti „Pre koho je školenie určené“) a je orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Zameraný je na možnosti podnecovania komunikácie, interakcie a senzoriky v multisenzorickom prostredí (MSP). Predvedieme vám ukážky Snoezelen jednotiek, budeme sa venovať ...

# zobrazení: 173

Familienbrett - Rodinná doska

Mária Kopčíková
Kedy: 27. 6. 2018
Kde: Bratislava

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop práce s terapeutickým materiálom Rodinná doska Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Familienbrett Familienbrett – Rodinná doska – je terapeutický materiál, vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej ...

# zobrazení: 143

Vzdelávanie v párovom poradenstve - Informačný seminár

Darina Alexyová
Kedy: od 28. 3. 2018 do 27. 6. 2018
Kde: Bratislava

  Milí kolegovia,    dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár, na ktorom predstavíme nové vzdelávanie pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú (alebo by radi začali pracovať) s pármi.   Vzdelávanie v párovom poradenstve Vzdelávací program je rozdelený do dvoch modulov (základný a ...

# zobrazení: 737

Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body i

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 25. 6. 2018 do 27. 6. 2018
Kde: Poprad

Cieľom vzdelávania je obohatiť a rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti prevencie s využitím preventívneho programu, ktorý je zameraný na problematiku rizikového správania spojeného so sebaponímaním a body imidžom. Účastníci sa oboznámia so základnými charakteristikami a príznakmi jednotlivých typov rizikového správania a s aktivitami, ktoré ...

# zobrazení: 229

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA - OBSADENÉ

Monika Lišková
Kedy: 28. 6. 2018
Kde: Žilina

  PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou je i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.  KEDY: 28.06.2018 (09:00 hod – 15:30 hod) KDE: ...

# zobrazení: 218

Skupinové supervízne stretnutie

Mária Kopčíková
Kedy: 28. 6. 2018

Skupinové supervízne stretnutie Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na skupinové supervízne stretnutie s klinickým psychológom, psychoterapeutom a supervízorom Martinom Milerom Čo môžete očakávať? Zámerom je poskytnúť supervidovaným (psychológovia, terapeuti) možnosť rozprávať sa o svojej práci s odborníkom, ktorý sa im snaží v rozhovore pomôcť ujasniť si, čo je v ich praxi dobré, čo ...

# zobrazení: 73

Akreditovaný kurz MEDIÁTOR

Tatiana Ilavska
Kedy: od 20. 4. 2018 do 30. 6. 2018
Kde: Bratislava

  Pozývame vás na akreditovaný kurz MEDIÁTOR   Termín začiatku: 20.04. - 22.04.2018 Uzávierka prihlášok: 14.04.2018 Rozsah kurzu: 200 vyučovacích hodín (vyučovanie bude prebiehať zvyčajne v trojdňových cykloch v piatok, sobotu a  nedelu) Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzty Komenského v Bratislavehttp://cdv.uniba.sk/ Miesto ...

# zobrazení: 3692

Letná škola kariérového poradenstva 2018

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 29. 6. 2018 do 30. 6. 2018
Kde: Oščadnica

Pozývame vás na 2. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Letná škola KP bude prebiehať 29.-30. júna v Oščadnici (pri Čadci, Hotel Marlene, http://hotel.marlene.sk/). Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Priestor bude venovaný rozvoju praktických poradenských ...

# zobrazení: 92

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA výcvik bol otvorený, možnosť dodatočného pristúpenia!

Eva Linhová
Kedy: od 30. 6. 2018 do 1. 7. 2018
Kde: Košice

Je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený tým ...

# zobrazení: 5990

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 29. 6. 2018 do 1. 7. 2018
Kde: Bratislava

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení z roku 2017 pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín ...

# zobrazení: 100

Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí

Bronislava Plešková
Kedy: 2. 7. 2018
Kde: Bratislava - Dúbravka

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom.   Sebaúcta je považovaná za základný kameň plnohodnotného života. Je to mierka, podľa ktorej človek sám seba považuje za schopného a hodnotného. ...

# zobrazení: 152

Letná škola adlerovskej psychológie, 13. ročník: NOVÉ TRENDY V PSYCHOPATOLÓGII A PREVENCII

Daniela Čechová
Kedy: od 30. 6. 2018 do 3. 7. 2018
Kde: Kongresove centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA LETNÚ ŠKOLU 2018: KLIKNITE SEM – PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR KOMU JE LETNÁ ŠKOLA 2018 URČENÁ? psychológom (psychologičkám) rodičom učiteľom (učiteľkám) študentom (študentkám) ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem najmä o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných ...

# zobrazení: 276

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Bronislava Plešková
Kedy: 3. 7. 2018
Kde: Bratislava - Dúbravka

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom.   Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania.  Ak je v domácnosti, v škôlke či škole pohoda ...

# zobrazení: 198

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 2. 7. 2018 do 4. 7. 2018

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení z roku 2017 pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín ...

# zobrazení: 63

[ < ] 1 2 3 [ > ]