Číselná dedukcia

Tento test je zameraný na to, do akej miery dokážete pracovať s číslami.

Máte rad čísel. Vašou úlohou je zistiť, aký je navzájom medzi nimi vzťah. Máte desať minút na to, aby ste toho zvládli čo najviac. Je potrebné pracovať čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie. Odporúčame použiť papier a pero pre vedľajšie poznámky a výpočty. Začnite, akonáhle budete pripravení.

nový test >


11-47185-7432969-11879
-20-57-168-501-1500-4497
-1024-4492-180364
-20-82-330-1322-5290-21162
-13-26-52-104-208-416
640-6-14-24
17-2968-121262-499
-923-3687-154333
1451194761302412071
-1844-144418-12703792
-1856-88204-376788
91614211926
19531242695621151
141415151616
206054162156468
-4-16-15-60-59-236
-7-7-3-311
-5-20-25-45-70-115
14-77077
15-141-13-12-25
 

Preto, aby ste boli v tomto teste úspešní, je dôležité, aby ste prišli na to, ako čísla v jednotlivých radoch navzájom súvisia. Ako ste už určite zistili, je to niečo viac ako len test z matematiky. Veľa ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú v matematike slabí, často prekvapia sami seba, pretože získajú lepší výsledok ako očakávali.

Každý číselný rad je niečo ako kód obsahujúci tajnú správu. Musíte objaviť vzťah medzi jednotlivými číslami a odvodiť odpoveď. Je to cvičenie z logiky bez záludných interpretácií, stačí použiť sčítanie, odčítanie a násobenie.