Číselná dedukcia

Tento test je zameraný na to, do akej miery dokážete pracovať s číslami.

Máte rad čísel. Vašou úlohou je zistiť, aký je navzájom medzi nimi vzťah. Máte desať minút na to, aby ste toho zvládli čo najviac. Je potrebné pracovať čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie. Odporúčame použiť papier a pero pre vedľajšie poznámky a výpočty. Začnite, akonáhle budete pripravení.

nový test >


-19-44-94-194-394-794
151413121110
-624-66204-6061824
-16-62-246-982-3926-15702
-10-22-46-94-190-382
-17-23-35-53-77-107
-11-16-20-22-20-10
-526-92386-15206110
1148200812326413076
-2-2234-138374-1166
-329-63217-6191893
-14-29-47-68-92-119
-14-213315276
-9-18-15-30-27-54
-1-2-8-16-22-44
114441164161644
18-72-76304300-1200
-8-4-12-16-28-44
4-19-15-34-49-83
-121347
 

Preto, aby ste boli v tomto teste úspešní, je dôležité, aby ste prišli na to, ako čísla v jednotlivých radoch navzájom súvisia. Ako ste už určite zistili, je to niečo viac ako len test z matematiky. Veľa ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú v matematike slabí, často prekvapia sami seba, pretože získajú lepší výsledok ako očakávali.

Každý číselný rad je niečo ako kód obsahujúci tajnú správu. Musíte objaviť vzťah medzi jednotlivými číslami a odvodiť odpoveď. Je to cvičenie z logiky bez záludných interpretácií, stačí použiť sčítanie, odčítanie a násobenie.