Test na pozornosť 3x3

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 9 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 3x3 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 9, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 86 245 ľudí 21.92%
nepozorný typ 29 154 ľudí 7.41%
mierne nepozorný typ 51 152 ľudí 13.00%
priemerný typ 83 184 ľudí 21.14%
mierne pozorný typ 95 673 ľudí 24.32%
pozorný typ 43 055 ľudí 10.94%
veľmi pozorný typ 4 999 ľudí 1.27%
Dokopy sa otestovalo 393 462 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: