Test na pozornosť 4x4

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 16 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 4x4 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 16, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 37 384 ľudí 30.37%
nepozorný typ 20 039 ľudí 16.28%
mierne nepozorný typ 27 477 ľudí 22.32%
priemerný typ 33 549 ľudí 27.25%
mierne pozorný typ 3 ľudia 0.00%
pozorný typ 3 177 ľudí 2.58%
veľmi pozorný typ 1 473 ľudí 1.20%
Dokopy sa otestovalo 123 102 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: