Test na pozornosť 5x5

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 25 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 5x5 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 25, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 153 369 ľudí 18.92%
nepozorný typ 72 056 ľudí 8.89%
mierne nepozorný typ 104 098 ľudí 12.84%
priemerný typ 136 552 ľudí 16.85%
mierne pozorný typ 148 790 ľudí 18.36%
pozorný typ 118 420 ľudí 14.61%
veľmi pozorný typ 77 147 ľudí 9.52%
Dokopy sa otestovalo 810 432 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým je aj Vaša pozornosť lepšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: