Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 14 901 ľudí 17.05%
nepozorný typ 11 989 ľudí 13.71%
mierne nepozorný typ 16 053 ľudí 18.36%
priemerný typ 15 548 ľudí 17.79%
mierne pozorný typ 14 409 ľudí 16.48%
pozorný typ 5 978 ľudí 6.84%
veľmi pozorný typ 8 543 ľudí 9.77%
Dokopy sa otestovalo 87 421 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: