Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 13 985 ľudí 18.22%
nepozorný typ 11 484 ľudí 14.96%
mierne nepozorný typ 15 219 ľudí 19.83%
priemerný typ 14 531 ľudí 18.93%
mierne pozorný typ 12 898 ľudí 16.80%
pozorný typ 5 140 ľudí 6.70%
veľmi pozorný typ 3 497 ľudí 4.56%
Dokopy sa otestovalo 76 754 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: