Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 15 501 ľudí 17.11%
nepozorný typ 12 410 ľudí 13.70%
mierne nepozorný typ 16 668 ľudí 18.40%
priemerný typ 16 134 ľudí 17.81%
mierne pozorný typ 14 909 ľudí 16.46%
pozorný typ 6 200 ľudí 6.84%
veľmi pozorný typ 8 773 ľudí 9.68%
Dokopy sa otestovalo 90 595 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: