Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 12 344 ľudí 18.13%
nepozorný typ 10 419 ľudí 15.30%
mierne nepozorný typ 13 433 ľudí 19.73%
priemerný typ 12 802 ľudí 18.80%
mierne pozorný typ 11 339 ľudí 16.65%
pozorný typ 4 583 ľudí 6.73%
veľmi pozorný typ 3 172 ľudí 4.66%
Dokopy sa otestovalo 68 092 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: