Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 14 577 ľudí 17.90%
nepozorný typ 11 799 ľudí 14.49%
mierne nepozorný typ 15 759 ľudí 19.35%
priemerný typ 15 246 ľudí 18.72%
mierne pozorný typ 14 122 ľudí 17.34%
pozorný typ 5 873 ľudí 7.21%
veľmi pozorný typ 4 048 ľudí 4.97%
Dokopy sa otestovalo 81 424 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: