Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 11 936 ľudí 18.06%
nepozorný typ 10 190 ľudí 15.42%
mierne nepozorný typ 12 981 ľudí 19.64%
priemerný typ 12 396 ľudí 18.75%
mierne pozorný typ 10 984 ľudí 16.62%
pozorný typ 4 476 ľudí 6.77%
veľmi pozorný typ 3 136 ľudí 4.74%
Dokopy sa otestovalo 66 099 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: