Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 14 227 ľudí 18.03%
nepozorný typ 11 609 ľudí 14.71%
mierne nepozorný typ 15 449 ľudí 19.58%
priemerný typ 14 886 ľudí 18.87%
mierne pozorný typ 13 549 ľudí 17.17%
pozorný typ 5 465 ľudí 6.93%
veľmi pozorný typ 3 714 ľudí 4.71%
Dokopy sa otestovalo 78 899 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: