Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 13 305 ľudí 18.19%
nepozorný typ 11 031 ľudí 15.08%
mierne nepozorný typ 14 482 ľudí 19.80%
priemerný typ 13 754 ľudí 18.80%
mierne pozorný typ 12 233 ľudí 16.72%
pozorný typ 4 955 ľudí 6.77%
veľmi pozorný typ 3 394 ľudí 4.64%
Dokopy sa otestovalo 73 154 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: