Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 13 679 ľudí 18.23%
nepozorný typ 11 275 ľudí 15.03%
mierne nepozorný typ 14 871 ľudí 19.82%
priemerný typ 14 138 ľudí 18.84%
mierne pozorný typ 12 559 ľudí 16.74%
pozorný typ 5 048 ľudí 6.73%
veľmi pozorný typ 3 456 ľudí 4.61%
Dokopy sa otestovalo 75 026 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: