Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 12 121 ľudí 18.10%
nepozorný typ 10 305 ľudí 15.39%
mierne nepozorný typ 13 187 ľudí 19.69%
priemerný typ 12 558 ľudí 18.75%
mierne pozorný typ 11 125 ľudí 16.61%
pozorný typ 4 518 ľudí 6.75%
veľmi pozorný typ 3 153 ľudí 4.71%
Dokopy sa otestovalo 66 967 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: