Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 13 815 ľudí 18.22%
nepozorný typ 11 365 ľudí 14.99%
mierne nepozorný typ 15 025 ľudí 19.81%
priemerný typ 14 334 ľudí 18.90%
mierne pozorný typ 12 728 ľudí 16.78%
pozorný typ 5 086 ľudí 6.71%
veľmi pozorný typ 3 477 ľudí 4.59%
Dokopy sa otestovalo 75 830 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: