Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 12 212 ľudí 18.10%
nepozorný typ 10 373 ľudí 15.38%
mierne nepozorný typ 13 300 ľudí 19.71%
priemerný typ 12 655 ľudí 18.76%
mierne pozorný typ 11 211 ľudí 16.62%
pozorný typ 4 548 ľudí 6.74%
veľmi pozorný typ 3 164 ľudí 4.69%
Dokopy sa otestovalo 67 463 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: