Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 13 137 ľudí 18.23%
nepozorný typ 10 908 ľudí 15.14%
mierne nepozorný typ 14 258 ľudí 19.78%
priemerný typ 13 508 ľudí 18.74%
mierne pozorný typ 12 043 ľudí 16.71%
pozorný typ 4 871 ľudí 6.76%
veľmi pozorný typ 3 343 ľudí 4.64%
Dokopy sa otestovalo 72 068 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: