Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 1. 7. 2017
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-3916.php

Sandplaing - SKUPINOVÁ SUPERVÍZIA - posledné voľné miesto

 

SANDPLAYING - SKUPINOVÚ SUPERVÍZIU (6 hodín)

supervízorka: Mgr. Alenka Vávrová

určenú pre absolventov kurzov Sandplaying – práce s pieskom

 

Kedy: 25.11. 2017 od 9.00 – 14.30 (registrácia účastníkov 8.30-9.00)

Miesto realizácie: priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – M.R.Štefánika 48 (v blízkosti kina Moskva, budova oproti potravinám COOP Jednota).

Skupinová supervízia:

 • bráni odborníkovi upadnúť do stereotypov,

 • prináša alternatívne pohľady na riešenie klientovho problému,

 • je prostriedkom skvalitňovania práce s klientom,

 • je odbornou kontrolou práce s klientom,

 • prináša poradcovi emocionálnu ventiláciu, minimalizáciu neistôt, profesionálnu podporu,

 • je to prevencia syndrómu vyhorenia.

   

  Cieľ skupinovej supervízie:

 • verifikácia správnosti svojich postupov pri práci s klientom alebo rodinou

 • rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom,

 • korigovanie neefektívnych postupov,

 • prevencia poškodzovania klientov poradcom,

 • učenie sa a zbieranie skúseností. 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

Bližšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk