Aurélia Gulázsi

<< Adriana Gulasova <<  >> Alžbeta Gundová >>

1 príspevok


Najnovšie komentáre ku príspevkom od: Aurélia Gulázsi

Aurélia Gulázsi 5. 10. 2017 13:52:09

Keď sa rodičia hádajú, majú poslať dieťa preč?

Pri výskume Cummingsa tretina detí reagovala agresívne po tom, čo sa stali svedkami zinscenovaného konfliktu – kričali, hnevali sa alebo udierali päsťami do vankúša. Pri tom istom výskume sa však stalo aj čosi, čo agresívnu reakciu takmer celkom vylúčilo (reagovali tak iba 4 percentá detí ;). Čo to bolo za zázrak? To, že dieťa sledovalo nielen hádku, ale aj jej riešenie. Ak videozáznam zastavili uprostred sporu, mal na chlapcov a dievčatá veľmi negatívny účinok. Keď sa však mohli dívať aj na riešenie zvady, upokojili sa. „Obmieňali sme intenzitu hádok, no nemalo to nijaký vplyv,“ poznamenal Cummings.

„Škriepky sa neraz poriadne vyostria, no ak sa nájde riešenie, deťom to vyhovuje.“ Väčšina dievčat a chlapcov bola na konci sedenia rovnako spokojná, ako keď sledovali priateľskú interakciu medzi rodičmi.

Inak povedané, ak rodičia prerušia hádku a odoberú sa do inej miestnosti, aby uchránili deti, pravdepodobne im len priťažia, najmä ak im zabudnú povedať: „Počujte, už sme to vyriešili.“

Cummings zistil aj to, že keď sa páry vadia v neprítomnosti detí, ich ratolesti vytušia, čo sa dialo, napriek tomu, že ich nesledovali a nepoznajú podrobnosti.

Nedávno dokázal, že ak sa deti vystavujú konštruktívnym konfliktom medzi rodičmi, prospieva im to. Hádka, pravdaže, nesmie eskalovať, matka s otcom sa musia vyhýbať urážkam a nezhody treba vyriešiť s láskou. V deťoch to časom upevní pocit bezpečnosti a podľa učiteľov zlepší prosociálne správanie v škole. Cummings podotkol: „Riešenie musí byť úprimné, nie zmanipulované v prospech detí – inak ho prehliadnu.“ Pri jeho hľadaní sa deti veľa naučia. Hádka im poskytne návod, ako nachádzať kompromisy a zmierovať sa – o takéto ponaučenie však prídu dievčatá a chlapci, ktorí sa na škriepke nezúčastnia.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, objednajte si Výchový šok a nechajte sa šokovať, priamo tu: ow.ly/JFes30cJow1" target="_blank">ow.ly/JFes30cJow1Najnovšie komentáre od: Aurélia Gulázsi

Aurélia Gulázsi 5. 10. 2017 13:52:09

Keď sa rodičia hádajú, majú poslať dieťa preč?

Pri výskume Cummingsa tretina detí reagovala agresívne po tom, čo sa stali svedkami zinscenovaného konfliktu – kričali, hnevali sa alebo udierali päsťami do vankúša. Pri tom istom výskume sa však stalo aj čosi, čo agresívnu reakciu takmer celkom vylúčilo (reagovali tak iba 4 percentá detí ;). Čo to bolo za zázrak? To, že dieťa sledovalo nielen hádku, ale aj jej riešenie. Ak videozáznam zastavili uprostred sporu, mal na chlapcov a dievčatá veľmi negatívny účinok. Keď sa však mohli dívať aj na riešenie zvady, upokojili sa. „Obmieňali sme intenzitu hádok, no nemalo to nijaký vplyv,“ poznamenal Cummings.

„Škriepky sa neraz poriadne vyostria, no ak sa nájde riešenie, deťom to vyhovuje.“ Väčšina dievčat a chlapcov bola na konci sedenia rovnako spokojná, ako keď sledovali priateľskú interakciu medzi rodičmi.

Inak povedané, ak rodičia prerušia hádku a odoberú sa do inej miestnosti, aby uchránili deti, pravdepodobne im len priťažia, najmä ak im zabudnú povedať: „Počujte, už sme to vyriešili.“

Cummings zistil aj to, že keď sa páry vadia v neprítomnosti detí, ich ratolesti vytušia, čo sa dialo, napriek tomu, že ich nesledovali a nepoznajú podrobnosti.

Nedávno dokázal, že ak sa deti vystavujú konštruktívnym konfliktom medzi rodičmi, prospieva im to. Hádka, pravdaže, nesmie eskalovať, matka s otcom sa musia vyhýbať urážkam a nezhody treba vyriešiť s láskou. V deťoch to časom upevní pocit bezpečnosti a podľa učiteľov zlepší prosociálne správanie v škole. Cummings podotkol: „Riešenie musí byť úprimné, nie zmanipulované v prospech detí – inak ho prehliadnu.“ Pri jeho hľadaní sa deti veľa naučia. Hádka im poskytne návod, ako nachádzať kompromisy a zmierovať sa – o takéto ponaučenie však prídu dievčatá a chlapci, ktorí sa na škriepke nezúčastnia.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, objednajte si Výchový šok a nechajte sa šokovať, priamo tu: ow.ly/JFes30cJow1" target="_blank">ow.ly/JFes30cJow1