Test kresby postavy- obsadený

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 7. 6. 2017 do 8. 6. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Obsah kurzu

 

  • možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike
  • základné princípy interpretácie kresieb
  • možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny)
  • konfrontácia s testom stromu
  • výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu)
  • administrácia
  • postup pri interpretácii
  • hľadanie varovných signálov psychickej lability v kresbe („chybné úkony“ typické pre rôzne druhy psychických porúch). 

 

Popis metódy

 

Kresba postavy (figure drawing test  - FDT, základným východiskom je práca H.J. Baltruscha) je kresebná projektívno-výrazová technika, vhodná ako pomocná metóda v diagnostike osobnosti dospievajúcich a dospelých, je vhodným doplnkom testu stromu. Okrem poradenstva sa často využíva aj v klinickej psychológii. Poskytuje pohľad na základné osobnostné charakteristiky, postoj k opačnému pohlaviu.

 

Kurz prebieha seminárnou formou, dôraz je kladený na otázku možnosti praktického využitia metódy.

Preberajú sa príklady z pedagogicko-psychologickej praxe (od predškolského veku až po adolescentov) a z oblasti personálneho poradenstva (dospelý), k dispozícii sú aj ukážky z iných oblastí psychológie.

V prípade záujmu sa preberajú aj konkrétne prípady z praxe účastníkov a účastníčok kurzu. Každý dostane možnosť overiť si svoje poznatky pri interpretácii konkrétnych kresieb alebo protokolov.

 

Termín

 7. - 8. 6. 2017

 

Miesto konania kurzu

 

Bratislava

Cieľová skupina


Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti).

 


Lektor

 

Zdeněk Altman

 

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.

Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.

V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy.

 

Kurzovné

 

Účastnícky poplatok  105 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051 (VUB). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby som mohla platbu identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Platba priamo na mieste nie je možná.


 

Organizátor

 Občianske združenie Artea, www.arte-terapia.sk

Mgr. Katarína Mihinová, č.t. : 0910 922 282 , e-mail: katkaprobstova@gmail.com

 

« predchádzajúci príspevok
Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!
nasledujúci príspevok »
Lüscherov test farieb - obsadené


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!