Familienbrett – rodinná doska - workshop OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 3. 2017 do 25. 3. 2017

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

Familienbrett – rodinná doska - workshop  

PhDr. Lýgia Bátovská

(klinická psychologička, psychoterapeutka)

 

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Má využitie aj v koučingu a pri vedení tímov.

Dátum konania: 25.03.2017   (8.00 – 18.00 hod.)

Miesto realizácie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, M.R.Štefánika 48, Martin (v blízkosti kina Moskva, budova oproti potravinám COOP Jednota).

Anotácia: Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich. Poskytuje široké spektrum využitia pre vyjadrenie vzájomných vzťahov a vnútorných procesov, pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života. Umožňuje zobraziť jednotlivé kľúčové osoby v rodine/v tíme, ich vzájomné vzťahy, vnútorné a vonkajšie procesy, predstavy, identifikáciu.

Workshop je zameraný:

  • teoretické vzdelávanie, zmerané na oboznámenie sa s materiálom, možnosťami jeho využitia 

  • zážitok na sebe, účastníci budú môcť vyskúšať samostatnú prácu s rodinnou doskou a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi.

Wokrshop je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov - 8 kreditmi. Ak máte záujem o kredity, zdôraznite to v prihláške, nezabudnite napísať svoj dátum narodenia. V prípade záujmu o kredity sa poplatok zvyšuje o 5€.

Prihlásiť sa môžete na adrese rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727. Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a faktúru na úhradu poplatku za stretnutie.

PhDr. Lýgia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi. Pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi, je externou asistentkou na FiFUK v Bratislave. Je certifikovanou psychoterapeutkou v PCA – Na človeka zameranom prístupe, v KIP – katatímne-imaginatívnej psychoterapii. Vedie výcvikové skupiny v PCA a v Pre-terapii.

 

Bližšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

« predchádzajúci príspevok
Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby
nasledujúci príspevok »
XIV.Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství na člověka personcentrický přístup d


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!