Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení - akr. MŠ SR - LM

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 4. 2017 do 23. 4. 2017

Miesto akcie: Liptovský Mikuláš


Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení

 

Krízová intervencia predstavuje techniky a stratégie pri zachádzaní s človekom, ktorý prežíva úzkosť a iné premáhajúce pocity zo situácie, do ktorej sa dostal. Cieľom je, aby daný človek získal nad sebou kontrolu.

Prehĺbenie odborných vedomosti a zručnosti potrebných pri poskytovaní krízovej intervencie posilní profesijné kompetencie odborných zamestnancov poskytovať krízovú intervenciu deťom  a mladistvým v prostredí škôl a školských zariadení, ktorí sa dostanú do krízovej situácie a vzhľadom na svoj vek a úroveň psychickej zrelosti si nevedia s danou situáciou poradiť spoločensky prijateľným spôsobom.

 

Obsah kurzu:

·         predstavenie pojmu kríza, príčin krízy a jej fáz, typológie krízy a jej dôsledkov, základných postupov riešení krízy

·         zadefinovanie si pojmu krízovej intervencie (KI), predstavenie a nácvik princípov priamej KI, precvičovanie techník uľahčujúcich komunikáciu a spôsob ich využitia pri KI

·         špecifiká KI v školskom prostredí,  špecifiká KI s dieťaťom -  s akcentom na problematiku týraných a zneužívaných detí, špecifiká KI s dospievajúcimi - s akcentom na sebapoškodzujúce a suicidálne správanie

·         KI s dospelými (resp. rodičmi žiakov), KI v kontexte rodiny

·         predstavenie subjektov psychosociálnej siete a ich činnosť, diskusia

 

Termín:  22. – 23. apríla 2017

so: 8,30-17,30hod., ne: 8,30-17,45 hod.

rozsah: 20 vyučovacích hodín

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka, psychoterapeutka. Pracovala ako externá krízová interventka na linke dôvery. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, komplexný výcvik pre KBT a supervízny výcvik.

 

MIESTO

Vila Vista, Demänovská Dolina pri Liptovskom Mikuláši (www.vilajasna.sk). Pri ceste autom - z diaľnice zjazd Jasná, stále rovno, vojdete do obce Demänovská Dolina, 1. odbočka vľavo. Z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši je potrebné nastúpiť na autobus smer Demänovská Dolina (Jasná), vystúpite na zastávke Autocamping.

Ubytovanie je možné si rezervovať v apartmánoch priamo vo Vila Vista (4x 3 – lôžkové apartmány s kuchynkou a soc. zariadením, 1x2 lôžková izba, 1x1 lôžková izba), kde sa môže ubytovať max. 15 osôb (Cena: 15 EUR/noc/osoba). Pokiaľ máte záujem o takéto ubytovanie, kontaktujte: info@vilajasna.sk, tel.č: +421 911 514135. V prípade preferencie ubytovania s konkrétnym ďalším účastníkom vzdelávania, je to potrebné uviesť v e-maily. Platbu za ubytovanie budete realizovať priamo na mieste cez príjmový doklad.

Ďalšia možnosť ubytovania je v Hoteli Bystrina (www.hotelbystrina.sk). Ubytovanie môžete objednávať e-mailom na hotelbystrina@hotelbystrina.sk, príp. telefonicky na 044/5548163 alebo  0903 533 971.

Stravovanie: v blízkych reštauračných zariadeniach.

 

KURZOVNÉ

100 Eur - pre záujemcov o absolvovanie skúšky v rámci aktualizačného vzdelávania 

85 Eur - ostatní

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: 2579108051/0200 (v tvare IBAN SK7902000000002579108051). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

AKREDITÁCIA

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 6 kreditovpre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Záujemci a záujemkyne o kredity priznané MŠ SR musia splniť nasledovné podmienky:                             

 

1.      Doloženie potvrdenia od riaditeľa školy alebo školského zariadenia o zaradení  do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, prípadne dokumenty o dosiahnutom vzdelaní potvrdzujúce príslušnosť k cieľovej skupine - na mieste pred začatím programu,

2.      Doloženia potvrdenia o absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti  - na mieste pred začatím programu,

3.      účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

4.      úspešná záverečná prezentácia návrhov na riešenie prípadových štúdií pred účastníčkami a účastníkmi vzdelávania a lektorkou. Prípadové štúdie zabezpečuje lektorka.

 

Dané dokumenty (bod 1. a 2.) je potrebné predložiť na mieste konania kurzu pred jeho začatím.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín (20 hod.). Všetci na záver riešia prípadové štúdie, no tí a tie, čo majú záujem o kredity priznané MŠ SR budú riešenia aj verejne prezentovať.

 

Prípadné otázky adresujte na Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Aktuálne trendy a nové výskumy v oblasti neurobiologickej podstaty ADHD, ADD, AUT..... s Bibianou Na
nasledujúci príspevok »
Praktická muzikoterapia v školskom prostredí


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!