Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 5. 2017 do 21. 5. 2017

Miesto akcie: Bratislava


 

Krízová intervencia predstavuje techniky a stratégie pri zachádzaní s človekom, ktorý prežíva úzkosť a iné premáhajúce pocity zo situácie, do ktorej sa dostal. Cieľom je, aby daný človek získal nad sebou kontrolu.

Prehĺbenie odborných vedomosti a zručnosti potrebných pri poskytovaní krízovej intervencie posilní profesijné kompetencie odborných zamestnancov poskytovať krízovú intervenciu deťom  a mladistvým v prostredí škôl a školských zariadení, ktorí sa dostanú do krízovej situácie a vzhľadom na svoj vek a úroveň psychickej zrelosti si nevedia s danou situáciou poradiť spoločensky prijateľným spôsobom.

 

Obsah kurzu:

·         predstavenie pojmu kríza, príčin krízy a jej fáz, typológie krízy a jej dôsledkov, základných postupov riešení krízy

·         zadefinovanie si pojmu krízovej intervencie (KI), predstavenie a nácvik princípov priamej KI, precvičovanie techník uľahčujúcich komunikáciu a spôsob ich využitia pri KI

·         špecifiká KI v školskom prostredí,  špecifiká KI s dieťaťom -  s akcentom na problematiku týraných a zneužívaných detí, špecifiká KI s dospievajúcimi - s akcentom na sebapoškodzujúce a suicidálne správanie

·         KI s dospelými (resp. rodičmi žiakov), KI v kontexte rodiny

·         predstavenie subjektov psychosociálnej siete a ich činnosť, diskusia

 

Termín:  20. – 21. mája 2017

so: 8,30-17,30hod., ne: 8,30-17,45 hod.

rozsah: 20 vyučovacích hodín

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka, psychoterapeutka. Pracovala ako externá krízová interventka na linke dôvery. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, komplexný výcvik pre KBT a supervízny výcvik.

 

MIESTO

Bratislava

KURZOVNÉ

100 Eur - pre záujemcov o absolvovanie skúšky v rámci aktualizačného vzdelávania 

85 Eur - ostatní

AKREDITÁCIA

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 6 kreditovpre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Záujemci a záujemkyne o kredity priznané MŠ SR musia splniť nasledovné podmienky:                             

 

1.      Doloženie potvrdenia od riaditeľa školy alebo školského zariadenia o zaradení  do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, prípadne dokumenty o dosiahnutom vzdelaní potvrdzujúce príslušnosť k cieľovej skupine - na mieste pred začatím programu,

2.      Doloženia potvrdenia o absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti  - na mieste pred začatím programu,

3.      účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

4.      úspešná záverečná prezentácia návrhov na riešenie prípadových štúdií pred účastníčkami a účastníkmi vzdelávania a lektorkou. Prípadové štúdie zabezpečuje lektorka.

 

Dané dokumenty (bod 1. a 2.) je potrebné predložiť na mieste konania kurzu pred jeho začatím.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín (20 hod.). Všetci na záver riešia prípadové štúdie, no tí a tie, čo majú záujem o kredity priznané MŠ SR budú riešenia aj verejne prezentovať.

 

Prípadné otázky adresujte na Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

« predchádzajúci príspevok
Praktická muzikoterapia v školskom prostredí
nasledujúci príspevok »
inzercia


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!