Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 4. 2017 do 21. 4. 2017

Miesto akcie: Bratislava


3. stretnutie vzdelávania Intervenčné stratégie v kontexte poradenskej práce s jednotlivcom

  • Stretávate sa vo svojej práci so situáciami, keď musíte pracovať s ľuďmi, ktorých ku vám poslal niekto iný, pričom oni sami nechcú?
  • Vyplýva vám z vašej pracovnej pozície nutnosť pracovať s klientmi, ktorí sú vo vašej organizácii nedobrovoľne?
  • Často sa pri práci nachádzate v slepej uličke – klienti nehovoria o podstatnom, zamlčiavajú niektoré dôležité veci, odbiehajú od témy, neplatia, chodia neskoro...? 

Workshop „Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore“ ponúkne priestor pre diskusiu, nácvik zručností a prácu s kontextom v situáciách keď klient nechce, alebo nemôže spolupracovať 

Pre koho je workshop určený? 

Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s nemotivovanými a nespolupracujúcimi klientmi, prípadne klientmi v odpore. Workshop môže byť užitočný pre rôzne pomáhajúce profesie – psychológovia, sociálni pracovníci, manažéri, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. 

Workshop je akreditovaný na MŠ SR. 

Workshop je akreditovaný u Slovenskej komory psychológov. 

Aké sú zámery a ciele workshopu?

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď pracujete s nedobrovoľným klientom, alebo klientom v odpore.

Ciele:

Na konci workshopu by mali účastníci:

·         poznať možnosti a limity práce s nedobrovoľným klientom

·         vedieť využiť účinné techniky pri vedení rozhovoru s nedobrovoľným klientom

·         vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany

·         vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať prejavy odporu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať

·         vedieť používať rôzne druhy otázok, ktoré podporujú reflexiu klientovej životnej situácie a skompetentňujú ho pri rozhodovaní a riešení vlastnej životnej situácie

·         poznať a vedieť aplikovať základné zručnosti Motivačných interview

·         poznať a vedieť využiť základné nástroje systemickej kontroly 

 

„Aby ste mohli robiť veci inak, musíte ich inak vidieť.“ (Paul Allaire) 

 

Lektori kurzu:

Mgr. Vladimír Hambálek

Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre KPT), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností. Viac info na www.coachingplus.org 

PhDr. Ivan Valkovič

Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor  a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinný poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností, dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA. Viac info na www.coachingplus.org  

 

Cena: 84 eur (74 eur pre tých, ktorí už absolvovali aspoň jeden workshop

 Coachingplus)  

Miesto konania: Centrum Salvator, Jakubovo nám. 4, 811 09 Bratislava
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Kontakt/prihlášky: Zuzana Mihálková, mihalkova@coachingplus.org, 0911 324040

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

« predchádzajúci príspevok
PRÁCA S EMÓCIAMI V PORADENSKOM A TERAPEUTICKOM PROCESE
nasledujúci príspevok »
Múdrosť 12 krokov AA v terapii traumy


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!