Kurz ku Stimulačnému programu Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 13. 1. 2018 do 13. 1. 2018

Miesto akcie: Partizánske


Kurz ku Stimulačnému programu Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov

 

Stimulačný program Mirabilis

pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

Pozývame Vás na jednodňový kurz pre odborníkov z praxe, predovšetkým pre psychológov, špeciálnych pedagógov, učiteľov z MŠ.

Komplexný stimulačný program Mirabilis má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa v MŠ. Hry a činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností dôležitých pre učenie: na grafomotoriku, priestorovú orientáciu, zrakové a sluchové vnímanie, symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie. Program je vytvorený pre 3 6 ročné deti (jednotlivé úlohy a hry majú variant pre všetky vekové kategórie). Pri zostavovaní úloh autorka vychádzala z intermodality Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, dielčích oslabení výkonu a iných progresívnych a efektívnych prístupov.

Vhodné je situovať realizáciu do priestorov MŠ, alebo poradenského zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané. Obsahom jednodňového školenia je komplexne všetkých 5 stretnutí z programu. Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

Absolvent kurzu získa CERTIFIKÁT, oprávňujúci s Komplexným stimulačným programom Mirabilis pracovať. Absolvent kurzu bude zapísaný medzi certifikovaných lektorov Programu Mirabilis.

 

Obsah kurzu: 

  • predikcia školskej úspešnosti na základe zvládania aktivít v programe

  • prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí Komplexného stimulačného programu Mirabilis pre deti v MŠ

  • každý účastník získa v printovej podobe manuál ku Komplexnému stimulačnému programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí o Komplexnom stimulačnom programe Mirabilis vhodné na distribúciu pre vlastnú realizáciu programu v MŠ.

Termín a trvanie kurzu:

13. január 2018 (sobota), v čase od 8:30 do 14:30 hod.

 Cena:

 - pre člena Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní : 35 €,

- pre NEčlena Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní : 40 €.

* Presné pokyny Vám budú zaslané po prihlásení sa mailom na kurz.

Cena zahŕňa oprávnenie pracovať s programom, pracovné materiály a drobné občerstvenie počas vzdelávania.

Miesto konania: Partizánske,

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

V prihlasovacom e-maily uviesť: 

* predmet : Stimulačný program pre deti 3-6 rokov_Partizánske 01/2018

* Vaše meno, priezvisko, titul

* pracovná profilácia (napr. psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg v MŠ, študent)

* škola / inštitúcia / zariadenie(napr. CPPPaP Kalinkovo)

* mailový a telefónny kontakt

Viac o autorke programu a jej odbornú profiláciu nájdete na www.sukromnecentrumpe.sk, alebo na Facebooku (Súkromné centrum Mirabilis)

 

« predchádzajúci príspevok
Budhistické inšpirácie pre psychoterapiu
nasledujúci príspevok »
Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!