Odborný workshop pre odborníkov z praxe : Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 11. 2017 do 1. 11. 2017

Miesto akcie: Partizánske


Odborný workshop pre odborníkov z praxe : Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

 Workshop

Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti

 

Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti detí ponúka podporný rámec odborníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou posudzovania školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ.

Cieľom je ponúknuť unifikovanú štruktúru diagnostického procesu školskej zrelosti detí s ohľadom na kvalitu diagnostických testov, ich aktuálnosť a dostupnosť.

Počas workshopu s účastníkmi analyzujeme diagnostické batérie, hodnotenie a posúdenie školskej zrelosti, ako aj kazuistické štúdie prostredníctvom modelových situácií diagnostického procesu. ZAŔOVEŇ je prezentovaná nová neštandardizovaná metóda diagnostiky školskej zrelosti detí.

Cieľová skupina : špeciálne pedagogičky z poradenských a výchovných zariadení, školské špeciálne pedagogičky, študenti špeciálnej pedagogiky

 

Obsah kurzu: 

  • štruktúra špeciálno-pedagogického diagnostikého procesu posud školskej zrelosti

  • analýza diagnostických a testových batérií (štandardizovaných a neštandardizovaných)

  • materiál k diagnostike školskej zrelosti
  • legislatívne ukotvenie odkladu školskej dochádzky

  • konziliárna analýza kazuistických štúdií detí

 
Termín kurzu: 1. november 2017 (streda - štátny sviatok),
  • v čase od 15:00 do 18:30 hod.

 
Cena:
-pre člena Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní : 35 €,
-pre NEčlena Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní : 40 €.
  • pokyny Vám budú zaslané po prihlásení sa na kurz.

  • cena zahŕňa Manuál k workshopu (=printovú podobu) s popisom jednotlivých testov a ukazovateľov školskej pripravenosti

 
Miesto konania: Partizánske
 
Lektor: Mgr. Svetlana Síthová
 
Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com
V prihlásení uviesť:
* predmet e-mailu: Diagnostika skolskej zrelosti_Partizánske 11/2017
* Vaše meno, priezvisko, titul
* pracovná profilácia (napr. psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg v MŠ, študent)
* škola / inštitúcia / zariadenie (napr. CPPPaP Kalinkovo)
* mailový a telefónny kontakt

Viac o lektorke a jej odbornú profiláciu nájdete na www.sukromnecentrumpe.sk

 

« predchádzajúci príspevok
Kurz ku Stimulačnému programu Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov
nasledujúci príspevok »
Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!