Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s dieťaťom.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 30. 3. 2017 do 30. 3. 2017

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s dieťaťom.

Šárka Francírková, Pavla Sýkorová (ČR)

(lektorky)

Výcvik je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov, logopédov ...

(Výcvik nie je určený pre rodičov!!!)

 

Anotácia: Telo je dôležitým nástrojom v každom terapeutickom či poradenskom procese a zároveň nezanedbateľným zdrojom poznania, inšpirácie aj liečebných procesov. Preto je výhodné zapojiť ho do svojej práce, či už sa jedná o terapeutický alebo iný proces. Ponúkaný výcvik  „Práca s telom...“ je vhodný pre tých, ktorí uvažujú o zdokonalení profesijných zručností, scitliveniu sa k svojmu telu a reakciám klienta. Pre odborných pracovníkov, ktorí sa chcú zdokonaliť v potrebe nácviku schopností, ako so sebou samým a s klientom zachádzať vľúdne a láskavo.
Stručne o výcviku: Vo výcviku vychádzame zo základných princípov vzájomného prepojenia telesných a psychických procesov. Schopnosť vytvárať liečivý priestor a bezpečný vzťah s klientom je do značnej miery ovplyvnená empatiou terapeuta „sprievodcu“ a jeho schopnosťou zachytávať neverbálne signály, ktoré klient vysiela. Stabilita „sprievodcu“ klienta je základným pilierom terapeutického procesu a k nej patrí aj schopnosť vnímať vlastné telo, jeho signály a zdroje. Preto považujeme láskavý prístup pri práci s telom za dôležitú a v istom zmysle nenahraditeľnú súčasť terapeutických a poradenských postupov.

Priebeh: Výcvik je koncipovaný ako tréning jemnocitnosti v bazálno-terapeutických prístupov umocňujúci všetky liečebné postupy, tréning schopnosti k získavaniu a udržiavaniu rešpektu k vlastnému telu a tým ochrane zdravia pomáhajúceho profesionála. Je rozdelený do troch dvojdňových blokov, vlastnej práce s klientom a aktívnou prácou s vytváraním vlastného „psychosomatického denníka“. Výcvik bude vedený interaktívnou a zážitkovou formou, pretože sme presvedčený, že vlastná skúsenosť je najväčším prínosom pre profesionálnu prax.

Základné okruhy:

  1. Telo ako zdroj – základy, zoznámenie s telom, „vývinovka“ trochu inak, uzemnenie, dych, vstup do tela

  2. Kontakt so sebou a okolím – bdelá prítomnosť, uvedomovanie si seba, telové imaginácie

  3. Prehlbujúce terapeutické techniky využívajúce prácu s telom

  4. Jemnocit (postoj, prostredie, komunikačné kanály, priestor, proxemika, tempo)

  5. Telo ako nástroj komunikácie  práca so zmyslami, kotvy tela

  6. Empatia a láskavosť vo vzťahu k sebe samému a druhým – tréning všímavosti k vlastnému telu a druhým, tréning prístupu založeného na akceptácii a nenásilí

  7. Rituál rešpektu k telu – tréning schopností k ochrane vlastného tela a zdravia

Kedy: 30. - 31.03.2017    (16 hodín)

          04. - 05.05.2017    (16 hodín)

          21. - 22.09.2017    (16 hodín)    

Čas: vždy 9.00 – 17.30 hod. (registrácia účastníkov od 8.30 do 9.00 hod) 

Miesto realizácie: priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – M. R. Štefánika 48 (v blízkosti kina Moskva, budova oproti potravinám COOP Jednota).

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727)

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
„KOMUNIKAČNÁ BEDŇA“ - efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov
nasledujúci príspevok »
Poruchy príjmu potravy u detí


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!