Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 2. 0017 do 23. 2. 2017

Miesto akcie: Trenčín


 Pozývame Vás na jednodenný seminár, ktorý je určený predovšetkým učiteľom I. a II. stupňa, špeciálnym pedagógom, školským a poradenským psychológom, asistentom a študentom týchto odborov.

 Cieľ seminára:

·           vedieť identifikovať žiakov s neurofyziologickými príčinami zlyhávania

·           zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP

·           bližšie sa oboznámiť s jednotlivými dysfunkciami CNS

·           vedieť lepšie prispôsobiť výukové a testovacie postupy

·           oboznámiť sa s dostupnými intervenciami

 

Obsah seminára:

·           Neuromotorická nezrelosť – príčiny a dôsledky

·     Neurofyziologické príčiny narušenia pozornosti (ADHD), vývinu reči, špecifických školských zručností (tzv. poruchy učenia) a motorického vývinu

·           Narušenie senzorických a motorických funkcií – dopady na vzdelávanie

·           Neurofyziologické dysfunkcie a sociálno-emocionálne problémy + iné neštandardné prejavy

·           Sekundárna neurotizácia detí so ŠVVP a jej prevencia

·           Čo požadovať od psychológa a špeciálneho pedagóga?

·         Školské programy: INPP školský intervenčný program a Školský program Johansenovej auditívnej stimulácie

·           Možnosti individuálnej terapie (INPP terapia a JIAS)

·           Diskusia

 

Seminár lektoruje Mgr. et Mgr. Viera Lutherová: psychologička a učiteľka, pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje poradňu BALANS, je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre SR v INPP metóde. Realizuje sluchovú terapiu metódou JIAS. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovým zaostávaním.

 

Poplatok: 20€, kontaktná osoba: Viera Lutherová, 0908 907 585, bližšie informácie nájdete na http://balans.help/workshopy/ seminár sa môžete prihlásiť na adrese viera.lutherova@balans.help

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce pre špeciálneho pedagóga
nasledujúci príspevok »
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY – ŠPECIFIKÁ PORADENSKEJ A TERAPEUTICKEJ PRÁCE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Elena Ištvánová 13. 2. 2017 09:30:39

Tí, ktorí váhate, neváhajte. Lektorka je úžasná a téma je moc, moc, moc prínosná.

Veľa praktických vecí, užitočných do praxe.


ostatné diskusné príspevky >