PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 9. 2017 do 21. 9. 2017

Miesto akcie: Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského


PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 

Rozsah kurzu: 16 hodín (2 x 8 vyučovacích hodín)

Cieľ aktivity:
zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy

Cieľová skupina: 
Manažéri firiem, projektoví manažéri, vedúci a členovia projektových tímov.
všetci záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení

Obsahová náplň:

  • prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu, životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu
  • rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručností manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu
  • plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu
  • implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), hodnotenie úspešnosti projektu, záverečná správa

Cena:  168 €

Informácie:
Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava
tel.: +421 2 50 11 77 02, +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Prihláška:  
http://cdv.uniba.sk/kkkv/prihlaska/

 

« predchádzajúci príspevok
Asertívna komunikácia na každý deň
nasledujúci príspevok »
Predstavenie psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK - C určených na meranie agresivity


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!