Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 4. 2017 do 4. 4. 2017

Miesto akcie: Centrum pre rodinu Kvapka


Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop

s Barborou Kuchárovou

Obsah:

Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu. Lektorka sa bude zameriavať na identifikáciu skutočnej obete domáceho násilia, ako i na spôsob a limity poskytnutia krízovej intervencie viktíme.

Pozornosť bude venovaná samotným fázam tohto procesu s ohľadom na jeho kulminujúci efekt. Prezentovaná bude i základná typológia obetí a páchateľov domáceho násilia. Dôraz bude kladený na vzájomnú závislosť medzi páchateľom a obeťou ako i na vplyv domáceho násilia na širšie sociálne prostredie.

Lektor: Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.

psychologička,terapeutka, trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog

Všetky potrebné info tu:

« predchádzajúci príspevok
Predstavenie psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK - C určených na meranie agresivity
nasledujúci príspevok »
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!