Vzťahová väzba - teória a prax

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 4. 2017 do 28. 4. 2017


Vzťahová väzba - teória a prax

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop:

Vzťahová väzba

Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka.

Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe.

Čo môžete očakávať?

16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je:

Tematické bloky:

 • Vznik teórie vzťahovej väzby
 • Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom
 • Význam vzťahovej väzby v jednotlivých vývinových štádiách
 • Poruchy rozvoja vzťahovej väzby, typy vzťahovej väzby
 • Prejavy správania pri jednotlivých typoch vzťahovej väzby
 • Rozoznávanie typov vzťahovej väzby
 • Mentalizácia
 • Práca s deťmi s jednotlivými typmi vzťahovej väzby
 • Špecifiká náhradnej rodinnej starostlivosti, inštitucionálnej starostlivosti
 • Prejavy v dospelosti Komplexná trauma
 • Rozbor kazuistík

Cieľ:

Zoznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

Všetky potrebné info k prihláseniu nájdete tu.

« predchádzajúci príspevok
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie
nasledujúci príspevok »
Všímavé zaobchádzanie s hnevom


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!