Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 3. 2018 do 3. 3. 2018

Miesto akcie: Partizánske


Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Vzdelávací JEDNOdňový kurz

pre pedagógov a odborných zamestnancov poradenských a výchovných zariadení

 Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ©

Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky zo ZŠ, špeciálne pedagogičky, výchovné poradkyne, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg

Korekčný program Mirabilis je ucelený program, ktorý je zameraný na korekciu vývinových porúch učenia a poruchy pozornosti a aktivity. Program je zostavený z 10tich stretnutí, ktoré sa dajú realizovať formou skupinovej práce, v priestoroch výchovného, poradenského zariadenia, školy, alebo školského klubu (všetkých 10 stretnutí bude obsahom jednodňového odborného kurzu). Program Mirabilis je zostavený na princípe Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, dielčich oslabení výkonu a  kognitívnych prístupov, osvedčených pri korekciách u žiakov s vývinovými poruchami učenia, ako aj poruchou pozornosti a aktivity (ADHD) na I. stupni ZŠ.

Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

Obsah kurzu: 

  • diferencionálne diagnostické ukazovatele ťažkostí vychádzajúcich zo ŠVVP na I. stupni ZŠ

  • analýza jednotlivých stretnutí, s praktickými ukážkami hier a aktivít

  • každý účastník získa v printovej podobe manuál ku Korekčnému programu Mirabilis©, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí o Korekčnom programe Mirabilis vhodné na distribúciu pre vlastnú realizáciu programu.

  • absolvent kurzu bude po jeho absolvovaní zapísaný medzi certifikovaných lektorov Mirabilis s konkrétnym korekčným programom
  • ABSOLVENT získava CERTIFIKÁT, oprávňujúci s programom pracovať, ako aj možnosť byť zapísaný medzi certifikovaných lektorov Mirabilis. Počet účastníkov je z kapacitných dôvodov limitovaný.

 

TPosledný termín kurzu v školskom roku 2017/2018:

3. marec 2018 (SOBOTA), v čase od 8:30 do 14:30 hod.

 

Cena:

35 € = pre nečlenov Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR,  

40 € = pre členov Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR

Miesto konania: Partizánske

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

INFORMÁCIE k prihláseniu:

  • predmet mailu: Kurz Mirabilis pre žiakov na I. stupni ZŠ / Partizánske 03/2018

  • Vaše meno, priezvisko, titul
  • pracovná profilácia (napr. pedagóg v MŠ, psychológ / špeciálny pedagóg / sociálny pedagóg v CPPPaP/v CŠPP/v detskom domove, študent, …)

  • škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

  • telefónny kontakt na Vás

  

Viac o autorke programu a jej profilácií nájdete na

www.sukromnecentrumpe.sk, alebo na Facebooku (Súkromné centrum Mirabilis)

« predchádzajúci príspevok
Psychoterapia, socioterapia a dieťa
nasledujúci príspevok »
Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!