Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 3. 2018 do 17. 3. 2018

Miesto akcie: Partizánske


Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Odborný jednodňový kurz

Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov

S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských, výchovných zariadení :

- sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ

a na školách /ZŠ, SŠ/ :

- výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagógovia.

Program je vytvorený na skupinovú formu práce s mládežou. Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“.

V tomto „reflektujúcom“ programe sa používajú interaktívne metódy (Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie, program FreD), ktoré povzbudzujú účastníkov zhodnotiť a porozmýšľať o sebe, svojich schopnostiach, silných aj slabých stránkach, ako aj o procese učenia sa a možnostiach tento proces zefektívniť.

Počet účastníkov na kurze je limitovaný na 20. Každé stretnutie má v úvode za cieľ nabudiť účastníkov k činnosti, filtrovať predchádzajúce myšlienky, priviesť k činnosti pozornosť a účastnícku identitu. Druhá aktivita je v stretnutí kľúčová, ide o aktivity vzdelávacie a tvorivé. Prinášajú a otvárajú témy hodnôt, povinností, rešpekt, interpersonálne vzťahy a konflikty. Tretia aktivita má za cieľ upevniť vypovedané myšlienky v stretnutí, sebapoznávacie hry a aktivity.

Odporúčané je program situovať realizáciu do priestorov školy, alebo poradenského / výchovného zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané. Na jednorázovom vzdelávacom kurze absolvent získa Certifikát, ktorý ho oprávňuje ďalej s programom pracovať, ako aj automatické zaregistrovanie medzi certifikovaných lektorov Mirabilis.

Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

Posledný termín kurzu v školskom roku 2017/2018: 17. marec 2018 (sobota),

v čase od 8:30 do 14:30 hod.

 

Cena:

pre člena Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní: 35 €,

pre NEčlena Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní: 40 €.

 

Miesto konania: Partizánske

Registrácia: sukromnecentrum.pe@gmail.com

Pri registrácií uviesť:

* predmet e-mailu: Preventívny program pre deti a mládež 13-18 / Partizánske 03/2018

* meno, priezvisko, titul

* pracovná profilácia (napr. psychológ, školský psy chológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg v ZŠ/SŠ, študent)

* škola / inštitúcia / zariadenie (napr. CPPPaP Kalinkovo)

* mailový a telefónny kontakt

Viac o autorke programu a jej odbornú profiláciu nájdete na www.sukromnecentrumpe.sk, alebo na Facebooku (Súkromné centrum Mirabilis)

« predchádzajúci príspevok
Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ
nasledujúci príspevok »
Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!