PORUCHY PRÍJMU POTRAVY – UCELENÝ POHĽAD DO PROBLEMATIKY - Obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 3. 2017 do 25. 3. 2017

Miesto akcie: Žilina


Odborný seminár organizuje slovenská iniciatíva Anabell Slovensko - špecializuje sa na pomoc a podporu osobám s poruchami príjmu potravy a ich príbuzným na Slovensku.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s uceleným prehľadom informácií o poruchách príjmu potravy. Teoretické aj praktické informácie účastníci využijú v školskom prostredí, pri príprave preventívnych programov ako aj v poradenskej práci s klientelou s PPP. Seminár je doplnený o praktické cvičenia a ukážky z poradenskej praxe.
Absolvent získa Osvedčenie o účasti. Seminár je v procese akreditácie na Slovenskej komore psychológov (SKP).


Obsah: 
- vymedzenie a diagnostika porúch príjmu potravy: prvotné a špecifické prejavy, atypické formy

- špecifiká PPP u detí

- etiológia PPP

– biopsychosociálny model

- zdravotné, psychické a sociálne následky PPP

- možnosti liečby

- prevencia PPP

Kedy:   25. 03. 2017, 9:00 - 16:00
Miesto:   Kontaktné centrum Anabell Žilina, M. R. Štefánika 34, Žilina
Cena:   45 eur
Pre koho:  školských a poradenských psychológov, metodikov prevencie, zainteresovanú verejnosť

Lektorka:

Mgr. Jarmila Švédová Psychologička so špecializovanou praxou v oblasti porúch príjmu potravy, autorka množstva odborných a svojpomocných manuálov. Pracuje s deťmi, dospievajúcimi aj dospelými. Sedem rokov pracovala s klientmi s poruchami príjmu potravy v Anabell v Brne. Aktuálne pôsobí aj v ambulancii klinickej psychológie. 

Prihlasovanie do 22.3.2017 na e-mailovej adrese: zilina@anabell.sk 
Uveďte: meno, priezvisko, pracovisko, telefonický kontakt, fakturačné údaje*, záujem o kredity SKP, špecifické potreby a témy, ktorým by ste sa chceli venovať.
 
Po prihlásení obdržíte zálohovú faktúru na úhradu registračného poplatku. Vaše miesto na kurze je záväzné až po úhrade. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame.

V prípade priznania kreditov SKP je potrebný doplatok za kredity na mieste v deň konania seminára (7x0,30 = 2,10 Eur).

Anabell na Slovensku zastrešuje in in s.r.o. Teplická 13, 831 02 Bratislava, IČO 47 050 462

« predchádzajúci príspevok
Hľadám pracovné miesto - psychológ
nasledujúci príspevok »
Oidipovské období - hledání zdrojů


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!