ŠKOLSKÁ TRIEDA v procese tvorby, reflexie a akceptácie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018

Miesto akcie: Bratislava


 

Intenzívny 5 mesačný výcvik

 

Výcvik ponúka

·               porozumenie dianiu a problémom v triede

·               praktické využitie expresívnych výtvarných metód v práci s triedou

·               nácvik práce s motivujúcimi otázkami a reflektujúcimi odpoveďami

·               priestor na objavenie Vášho kreatívneho Ja

·               skupinovú supervíziu

·               odborné vedenie výcviku

 

 Výcvik prináša využitie prvkov artefiletiky, skupinovej arteterapie a skupinovej dynamiky v preventívnom a intervenčnom modeli práce so školskou triedou.  Výcvik je zameraný na zlepšenie vzťahov v triede porozumením vlastného prežívania a prehĺbením empatie voči spolužiakom. Predkladaný model podporuje u žiakov zložky reziliencie ako je tvorivosť, dôvera, vhľad, iniciatíva, vzájomná komunikácia a pozitívne sebaponímanie. Tento model zároveň vychádza z predpokladu kooperácie odborného zamestatnca a učiteľa/učiteľky pri práci s triedou a zameriava sa na poznanie a prežívanie žiakov, ktoré je externalizované do tvorivej činnosti a následne konkretizované v komunikácii, alebo v reflektívnom dialógu.

 

 Cieľom výcviku je osvojiť si zručnosti expresívnych prístupov a skupinovej dynamiky v preventívnom modeli práce so školskou triedou na prvom stupni ZŠ. Výcvik je určený najmä pre odborných a pedagogických zamestnancov škôl, ktorí aktuálne pracujú so školskou triedou. Rozloženie jednotlivých modulov umožňuje účastníkom výcviku osvojené poznatky aplikovať do vlastnej praxe a následne ich reflektovať v skupinovej supervízii. Výcvik ponúka porozumenie procesom v triede a praktické techniky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave, umožňujúcom jednoduchšie nadviazanie vzťahu a intenzívnejšie prežívanie emócií.

 

 Informácie k výcviku

·       Výcvik je otvorený pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí aktuálne pracujú so školskou triedou na prvom stupni ZŠ

·       Harmonogram výcviku je rozložený do 10 dní, 5x 2 dňové stretnutia

·       Výcvik vychádza z teoretických základov skupinovej dynamiky, vzťahovej väzby, arteterapie a artefiletiky

·       Stretnutia sú zložené z teoretickej časti a praktického nácviku jednotlivých expresívno-výtvarných techník a postupov

·       Vo výcviku sa pracuje s ukážkami fotografií a videí z vedenia práce s triedou

·       Výcvik ponúka nácvik vedenia reflektujúceho rozhovoru

·       Súčasťou výcviku je skupinová supervízia a sebaskúsenostná skupinová tvorba

·       Nie je potrebné ovládať výtvarné techniky

·       Účastníci a účastníčky obdržia osvedčenie o absolvovaní výcviku

 

Ďalšie informácie

Lektorka: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD

Hosťujúci lektori: Mgr. Vlado Hambálek, PaedDr. Mgr. Viktor Križo

Miesto: ZŠ Dubová 1, Bratislava

Cena: 390 eur

V cene výcviku je zahrnutý didaktický a výtvarný materiál, lektorné a priestorové zabezpečenie výcviku. Cena nezahŕňa stravovanie a ubytovanie.

 

Termíny

Plánovaný začiatok výcviku: september 2017

Otvorenie výcviku závisí od počtu prihlásených. Počet prihlásených je obmedzený na 15 účastníkov. 

 

O lektorke

Zuzana Krnáčová pracuje ako arteterapeutka na základných a stredných školách v zahraničí a na Slovensku od roku 2006. Na školách sa venuje individuálnej a skupinovej arteterapii, práci s triedou, prednáša pre zamestnancov škôl a ponúka konzultácie pre rodičov. Vzdelanie v arte psychoterapii získala na Goldsmith College University of London. Je členkou OZ Artea. Viac info na www.arte-terapia.sk

 

Zuzana Krnáčová

+421 917 302 061

zuz.krnac@yahoo.com

 

V prípade záujmu o výcvik vyplňte prosím kontaktný formulár.

https://goo.gl/forms/MIyndHcarJt8Nvuh1

 

Save

Save

« predchádzajúci príspevok
Súrne prosím o pomoc
nasledujúci príspevok »
Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!