Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 13. 9. 2017 do 13. 9. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu


Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu

 

Termín konania: 13. 09. 2017 (08.30 - 17.00 hod.)

Uzávierka prihlášok: 10. 03. 2017

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín

 

Miesto konania: 

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Odbojárov 10/a (vo dvore)

Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHDč.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

 

 

Cieľ:

prehĺbiť a obnoviť poznatky z oblasti etikety a spoločenského správania

získať zručnosti pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad v pracovných a mimo pracovných situáciách

vnútorne sa stotožniť s profesionálnymi princípmi spoločenského protokolu

vedieť sa orientovať v základných informáciách z oblasti diplomacie

 

Cieľová skupina:

všetci, ktorí si uvedomujú význam slušnosti, ktorá otvára všetky dvere na ceste budovania úspešnej osobnej a profesijnej kariéry

všetci, ktorým záleží na prevencii pred spoločenskými faux pas

 

Obsahová náplň:

SLUŠNOSŤ NIČ NESTOJÍ, ALE KUPUJE VŠETKO - PREČO BYŤ SLUŠNÝ

Základné pojmy. Morálka, etika a etiketa.

Vznik a základy spoločenského protokolu. Spoločenská komunikácia, štyri zásady spoločenskej komunikácie, historická podmienenosť, rozdiely v kultúrach jednotlivých národov, zákon spoločenskej významnostia formy protokolu.

VYBRANÉ VŠEOBECNÉ ŠTANDARDY SLUŠNOSTI

Teoretické východiská. Pozdrav, predstavovanie, oslovovanie a titulovanie, tykanie a vykanie, návštevy, kvety a dary, protokol na verejnosti.

BIZNIS PROTOKOL

Imidž manažéra. Úprava zovňajšku, „zákonník" odievania a neverbálne signály.

Spoločenské podujatia. Formy spoločenských podujatí, ich charakteristika, príprava a organizácia.

SPRÁVANIE VPRACOVNOM STYKU

Profesionalita na pracovisku. Pracovné prostredie včera a dnes, pracovný deň manažéra, telefonovanie, písomná korešpondencia, elektronická komunikácia a pracovné návštevy

Pracovné návštevy a rokovania. Prijímanie pracovných návštev, príprava obchodného rokovania a fázy obchodného rokovania.

ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

Základné teoretické východiská. Pojem diplomatický protokol, poslanie a význam diplomatického protokolu, spoločenské podujatia v diplomatickej praxi a skúsenosti z diplomatickej praxe

Záver. Skúsenosti z praxe, modelové situácie, otázky a odpovede.

 

Cena: 105 €

Lektor: PaedDr. Janka Chládecká, PhD., JUDr. Jozef Cibula

Doklad o ukončení: Osvedčenie

 

Viac informácií:

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová

manažérka vzdelávania pre verejnosť

tel.: +421 2 50 11 77 02

e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

web: www.cdv.uniba.sk

 

Prihláška: http://cdv.uniba.sk/kkkv/prihlaska/

« predchádzajúci príspevok
Pohybom k zmene a významu
nasledujúci príspevok »
Prokrastinácia nie je lenivosť


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!