“Doprovázení dítěte v náročných životních situacích

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 4. 2017 do 1. 2. 2019

Miesto akcie: Praha, Institut doprovázení dítěte – Child Guidance, ŠAFRÁN dětem, o.p.s.


 

 Institut doprovázení dítěte – Child Guidance, ŠAFRÁN dětem, o.p.s.

zve psychology, speciální a sociální pedagogy, logopedy, vychovatele, pedagogické pracovníky, terénní pracovníky a další odborníky  do výcvikového programu

“Doprovázení dítěte v náročných životních situacích s využitím principů nedirektivního přístupu zaměřeného na dítě”

Duben 2017 – Březen 2019 Místo konání: Praha 1

Výcvikový program je zaměřen na získání základních terapeutických dovedností při práci s dětmi předškolního a školního věku, přičemž se využívají pro dítě přirozená média, nástroje a komponenty (hra, dotek, symboly, kresba, písek ad.), a to v prostředí bezpodmínečného, přijímajícího a empatického vztahu. Výcvikový program vychází z teorie vztahové vazby, základů neuropsychologie a filozofie. Dále využívá principy nedirektivního, na člověka zaměřeného přístupu C. R. Rogerse.

Účastníci:

- naučí se základním principům respektujícího přístupu zaměřeného na budování vztahu s dítětem (stopování, facilitování procesu, reflektování procesu, pojmenovávání emocí dítěte, zadávání hranic atp.),

- budou pracovat na dovednostech empatie a kongruence,

- obeznámí se se specifiky vývojových stádií dítěte,

- seznámí se s možnostmi využití projektivních technik, technik práce s tělem

- budou pracovat s uspořádáním prostředí dítěte, vše s akcentem na jeho zvýšenou potřebu bezpečí při změnách prostředí, kdy dítě přechází z péče do péče,

- naučí se akceptovat dítě a jeho svět tak, jak ho vnímá dítě samotné,

- získají znalosti o procesu doprovázení dítěte v náročných životních situacích – od začátku budování vztahu s dítětem, až po ukončení doprovázení,

- naučí se identifikovat a implementovat do své práce speciální mediační nástroje: Kufřík bezpečí, Mobilní písek a hernu. Tyto nástroje mohou být součástí stabilní poradenské místnosti nebo přenosné sady pro účely doprovázení dítěte v terénu,

- naučí se pracovat s dokumentací (např. senzomotorickou anamnézou ad.).

Frekventanti výcvikového programu zdokonalí své profesní kompetence tím, že se naučí citlivě komunikovat s dítětem a zapojovat do poradenského procesu rodiče, kteří jsou součástí sociálního prostředí dítěte. Naučí se porozumět roli doprovázejícího pracovníka – sobě samým a tomu, jak mohou ovlivnit rozvíjející se vztah s dětským klientem. Naučí se rozpoznávat témata hry dítěte, problémy, se kterými dítě zápasí, rozpoznávat specifika práce s dětmi s různými potřebami a omezeními (ADHD, dětmi se změnami v oblasti vnímání, pohybu a komunikace, ad.). Obsah vzdělávání tvoří teoretické vstupy, diskuze, skupinová práce, hraní rolí, ukázky videonahrávek z terapií, modelové situace, individuální a skupinové supervize.

TERMÍNY VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU:

1. setkání: 26.04. - 28.04. 2017

2. setkání: 31.05. - 02.06. 2017

3. setkání: 11.10. - 13.10. 2017

4. setkání: 06.12. - 08.12. 2017

5. setkání: 01.02. - 03.02. 2018

6. setkání: 05.04. - 07.04. 2018

7. setkání: 06.06. - 08.06. 2018

8. setkání: 04.10. - 06.10. 2018

9. setkání: 28.11. - 30. 11. 2018

10. setkání : únor 2019

(středa: 9.00 – 17.15, čtvrtek 9.00 – 17.15, pátek 9.00 – 14.00 ) = 23 vyučovacích hodin jedno setkání)

Celková časová dotace výcvikového programu: 230 hod. + 20 hod. individuální supervizi  

Výcvikový program je tematicky rozdělený do deseti třídenních setkání po 23 hodinách (středa-čtvrtek-pátek). Obsahem budou terapeutické vstupy, diskuze, skupinová práce, hraní rolí, ukázky videonahrávek z terapií, přímá práce s rodinou, kazuistiky, supervize individuální i skupinová, samostudium.

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha 1, Klimentská 1

Podmínky zařazení do výcvikového program:

VŠ vzdělání II. a III. stupně  

• Minimálně jeden rok praxe v oblasti práce s dětmi a rodinou

• Možnost pracovat s dětským klientem po celou dobu výcviku

Podmínky úspěšného absolvování výcvikového program:

• 100% účast na všech setkáních

• Terapeutická práce s dítětem

• Minimálně 20 hodin individuální supervize (poplatek za individuální supervizi není zahrnut v ceně výcviku)

• Otevřenost zpětné vazbě facilitátorů i skupiny

• Studium doporučené literatury

Poplatek za jedno třídenní setkání je 4 900 Kč. Zájemci o výcvik spolu se závaznou přihláškou zaplatí před prvním třídenním setkáním poplatek za prvé setkání 4 900 Kč, a též depozit 4 900 Kč, dohromady tedy 9 800 Kč.

Poplatek zahrnuje lektorné, materiály v češtině a slovenštině, speciální materiály pro doprovázení, občerstvení. Cestovné, ubytování a stravné si hradí účastníci sami, resp. vysílající organizace.

Po zaslání přihlášky Vám bude vystavena faktura. Přihláška bude závazná až po zaplacení poplatku. Počet účastníků je limitovaný, o zařazení do výcviku bude rozhodovat pořadí zaplacení poplatku.

Depozit je nevratný a bude použitý při 100% účasti jako platba za poslední setkání. V případě neukončení celého kurzu se depozit nevrací. Každá neúčast na třídenním setkání znamená -20% z depozitu. Pro získání certifikátu je potřebné nahradit si chybějící hodiny na náhradním setkání, které se platí zvlášť.

Storno podmínky: po odhlášení se více než 30 dní před začátkem výcviku je storno poplatek 10%, po odhlášení méně než 30 dní před začátkem výcviku je bez možnosti finanční kompenzace.

Program nabízíme za předem dohodnutých podmínek také pro celé pracovní týmy v ČR.

LEKTORKY KURZU:

PaedDr. Dušana Priehradná – speciální a léčebná pedagožka, terapeutka, supervizorka

Mgr. Monika Boričová – speciální pedagožka, terapeutka, supervizorka

Bc. Šárka Francírková – doprovázející pracovník dítěte, terapeutka

Mgr. et Bc. Michaela Charyparová – psycholožka, terapeutka

V průběhu výcviku budou přizváni další lektoři na specifická témata. 

Pokud budete mít další dotazy, směřujte je na email: doprovazeni@centrum.cz, nebo tel: +420 777 047 395.

 

« predchádzajúci príspevok
Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test II.
nasledujúci príspevok »
Rozumieť emóciám pomocou arteterapie - Trenčín


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!