„SNOVÁ SEANSA“ (Práca so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie)

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 29. 3. 2017 do 29. 3. 2017

Miesto akcie: Centrum vzdelávania a osobného rozvoja Sapience Modra


 

29.marca 2017  17:00 – 20:00

 

Práca so snami je v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch neodmysliteľnou súčasťou psychoterapeutického procesu. V základoch sa opiera o psychoanalytické teórie (Freud, Jung), avšak nepracuje primárne so symbolmi, ale snaží sa sprítomniť snívajúcemu situáciu, ktorá sa odohrávala v sne a poskytnúť tak priestor, bezpečné prostredie pre sprítomnenie snového obsahu. Snívajúci má tak možnosť „vyskladať“ si scénu sna podľa vlastných predstáv, obsadiť do tohto sna postavy, ktoré v ňom boli. Vyberať si môže so skupiny, ktorej je súčasťou. Pri práci so snami v kontexte Integrovanej psychoterapie sa využíva aktívny prístup k snovému obsahu s „Morenovským“ psychodramatickým hraním rolí, Perlsovou personifikáciou neživých subjektov sna a samozrejme Freudovskými voľnými asociáciami k jednotlivým častiam sna. Práca so snami tak býva často veľmi dynamická, dramatická a pre snívajúceho skutočne veľmi dôležitá.

Ciele workshopu:
Ukázať účastníkom efektívnu prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe. Účastníci tak často nadobúdajú nový pohľad na vlastné sny a snívanie, resp. odchádzajú s množstvom podnetov a inšpirácií pre prácu so snami v psychoterapeutickej práci so svojimi klientmi.

Cieľová skupina:
Workshop je určený odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií a tiež študentom, absolventom, resp. všetkým záujemcom o problematiku snov a možnosti psychoterapeutického uchopenia snových fenoménov.

Stručný popis workshopu:
Asi v 10-15 člennej skupine sa budeme snažiť priblížiť prácu so snami v rámci Integrovanej psychoterapie. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré tento
prístup vo svojej praxi využíva a tiež budeme vychádzať z teoretických východísk, na ktorých stojí v pevných základoch. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť odprezentovať a predstaviť nejaký svoj sen (ak je to možné, tak čo najaktuálnejší). Postupne budeme pracovať s týmto snovým obsahom napríklad pomocou techník hrania rolí, modelovania, psychodrámy, voľných asociácií a podobne. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce so snami v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), čo je dostatočný čas na stručnú ilustráciu psychoterapeutickej práce so snami v rámci Integrovanej psychoterapie. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme záujem o psychoterapeutickú prácu so snami, prácu v skupine na sebe samom a tiež priblížime metódy a možnosti praxe Integrovanej psychoterapie.

Cena workshopu: 20€

Info a prihlášky na: sapience@sapience.sk    0911404517

Možnosť študentskej zľavy!

« predchádzajúci príspevok
Červená kniha C.G.Junga
nasledujúci príspevok »
Medzinárodná konferencia SLOBODNÍ V DEMENCII


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!