Hry s hudbou

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 3. 2017 do 26. 3. 2017

Miesto akcie: Námestovo


Ciele workshopu

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti aktívneho využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. Vrámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Stručný popis workshopu

Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane facilitátora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré sú využívané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Postupne budeme pracovať s niektorými základnými rytmickými cvičeniami, ukážeme a vyskúšame si rôzne elementárne hudobné nástroje, zoznámime sa s voľnou a riadenou improvizáciou, prácou s telom a pohybom, jednoduchými masážnymi technikami, hlasom a spevom a podobne. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce s hudbou v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), pričom druhá polovica bude venovaná prevažne reflexii skúsenosti, krátkemu teoretickému exkurzu a diskusii účastníkov. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z pomáhajúcich profesií. 

Cieľová skupina

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi, mládežou a dospelými. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu. Počet účastníkov je obmedzený!

Lektor Mgr. Peter Kusý, PhD.

Lektor aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako Psychológia výchovy, Sociálno-psychologický výcvik a Pedagogická a psychologická diagnostika. Odborne sa venuje najmä témam z oblasti muzikoterapie, integrovanej psychoterapie a hudobnej psychológie, resp. problematike ústavnej starostlivosti. Zároveň je šéfredaktorom odborného časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP. Praktické skúsenosti mal možnosť získať v rôznych zariadeniach – napr. Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši, Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning 
a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a iné. Úspešne absolvoval dlhodobý terapeutický výcvik v Integrovanej psychoterapii pod záštitou Medzinárodného strediska pre integrovanú psychoterapiu a zdravý životný štýl (CZ), ktorý ukončil stupňom terapeut. 


Lektor má za sebou úspešné roky lektorovania workshopu ,,Hry s hudbou” 

Referencie z workshopov ,,Hry s hudbou”

Prvé dojmy boli Veľmi príjemné, zaujalo ma hneď zo začiatku množstvo hudobných nástrojov a bola som zvedavá.
Dojmy boli výborné, dodalo mi to pozitívnu energiu :)
Atmosféra bola uvoľnená a veselá, cítila som sa veľmi príjemne.
Atmosféra bola priateľská, aj keď sme sa medzi sebou nepoznali, cítila som sa príjemne , ako keby sme sa už poznali.
Čo sa týka bezpečia, cítila som sa asi najlepšie zo všetkých na ktorých som kedy bola.
Z workshopu som si odniesla veľmi dobrý pocit, víziu do budúcna, že s hudbou by som určite chcela pracovať pri terapii.
Z workshopu som si odniesla dobrý dojem, podnety z konkrétnych techník k zamysleniu, užitočné informácie.
Z workshopu som si odniesla výborný zážitok, nové informácie a Dobrú náladu:)
Neuveriteľná emočná sila a zároveň bezpečné uchopenie odborníkom.
Je to určite využiteľné a je skvelé, že sa to dá využiť pre všetky vekové kategórie a že to ničí spoločenské konvencie
Prístup lektora hodnotím:...na 200%
Kladne. Príjemný, otvorený prístup.
Ako veľmi kreatívny, uvoľnený a priateľský.
Bol som príjemne prekvapený jeho znalosťami, vyjadrovaním a celkovo vedením workshopu.

Dátum: 26.3.2017 od 13:00-16:00

Cena
15e / 12e študent / 10e člen SAŠAP

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:14256672/5200; IBAN: SK5752000000000014256672
Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. 

V cene je zahrnuté lektorné, občerstvenie, využívanie priestorov a nástrojov a taktiež potrdenie o účasti na workshope. 

Prihláška:
Meno:
Dátum narodenia:
Kontakt (č. telefónu a e-mail):
Profesia:
Škola/pracovisko:

Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.

Organizátor
SAŠAP v spolupráci s INCIP
http://www.sasap.sk/
http://www.incip.cz/
www.mterapio.sk

Prihlášky posielajte na info@mterapio.sk / 0944 417 988

fb udalosť:

https://www.facebook.com/events/973749586088257/

« predchádzajúci príspevok
hľadám prácu psychológa
nasledujúci príspevok »
samovražda


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!