Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 4. 2017 do 22. 4. 2017

Miesto akcie: Banská Bystrica


Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách
(zážitkový workshop)

Prihlášky a viac info na: info@mterapio.sk / 0944 417 988

ČAS / DÁTUM: 
sobota 22.apríl (10:00 - 17:00 hod.) 

CENA: 23e / 17e študent/ 15e člen SAŠAP

MIESTO KONANIA: Banská Bystrica

Ciele workshopu:
Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou 
v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.
Cieľová skupina:
Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi, mládežou a dospelými. 

Lektor Mgr. Peter Kusý, PhD.

Lektor aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako Psychológia výchovy, Sociálno-psychologický výcvik a Pedagogická a psychologická diagnostika. Odborne sa venuje najmä témam z oblasti muzikoterapie, integrovanej psychoterapie a hudobnej psychológie, resp. problematike ústavnej starostlivosti. Zároveň je šéfredaktorom odborného časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP. Praktické skúsenosti mal možnosť získať v rôznych zariadeniach – napr. Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši, Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning 
a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a iné. Úspešne absolvoval dlhodobý terapeutický výcvik v Integrovanej psychoterapii pod záštitou Medzinárodného strediska pre integrovanú psychoterapiu a zdravý životný štýl (CZ), ktorý ukončil stupňom terapeut. 


Organizátor
SAŠAP v spolupráci s INCIP
http://www.sasap.sk/
http://www.incip.cz/
www.mterapio.sk

« predchádzajúci príspevok
Hry s hudbou opäť v Bratislave
nasledujúci príspevok »
Arteterapeutický čitateľský program - jar 2017


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!