Psychológia viac ako veda budúcnosti


Veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé, povedal Albert Einstein, jeden z najväčších fyzikov a mysliteľov 20.storočia. Tento poznatok však dosiaľ nevidno ani v prírodných vedách, ani v náboženstve. V predošlom príspevku sme tvrdili o psychológii ako o jednom z najdôležitejších vedných odborov. Modernú psychológiu čakajú rovnako prelomové objavy, ako ostatné vedné odbory v 3.tisícročí. Jedným z takýchto objavov je uplatnenie teórie chaosu / samoorganizovania javov v psychológii. Zdanlivo malé zmeny vibrácie v biopoli človeka môžu spôsobiť obrovské zmeny v zdraví. Príkladom môže byť reakcia na blízke podnety reakciou mozgu po stále rovnako „vychodených“ dráhach nervových synapsií. Na pohľad blízky podnet môže byť v podstate úplne odlišný, ale reakcia je neadekvátna. Takto človek reaguje na suchý konár v podobe hada prudkou reakciou psychiky, pri bližšom prieskume, alebo dotyku, nastáva úľava a úsmev nad svojou obavou. Knihy - štúdie rozoberajú nielen moderné matematicko - fyzikálne prístupy, ale taktiež rozoberá použitie archetypov, ktoré sa odporúča podrobiť ďalším rozsiahlym výskumným, analytickým postupom, na ktoré dnes, vďaka rozsiahlym štatistickým databázam v medicíne, psychiatrii... na celom svete sú ideálne podmienky pre výborné témy výstupných prác vysokoškolákov, alebo aj doktorantov s okamžitým aplikačným výstupom.

            V štúdiách Prečo sa počasie zbláznilo (1.diel, vydané 2015), Zlatomeničstvo pre každého (2.diel, vydané 2017) sa rozoberajú taktiež rôzne psychologické aspekty s prepojením biopola človeka na fyzické telo cestou psychosomatických dôsledkov - chorôb. Jedným z týchto vážnych dopadov je aj priemet vibrácií deformovaného biopola na prepuknutie reumatického ochorenia, príčinu ktorého je možné si detailnejšie prečítať v článku na www.sirosa.sk. Vysvetľuje sa tu ako vznik, mechanizmus, tak aj priebeh, ale aj viaceré možnosti zmiernenia príznakov. Je možné tu odsledovať priemet etických, kresťanských, či psychologických formulácií do vážnych psychosomatických následkov. Práve v oblasti tzv.moderných civilizačných chorôb dnešná medicína tápe a práve psychológia by mala podať svoju pomocnú ruku na základe hlbšieho poznania človeka ako multidimenzionálnej bytosti. Fyzické telo je predovšetkým priemet jemnejších štruktúr biopola človeka a psychológia 3.tisícročia by mala očistiť množstvo balastu od rýdzich, vedeckých poznatkov, tak ako to začal Carl Gustav Jung.

 

 

« predchádzajúci príspevok
Zlatomeničstvo pre každého, pokračovanie putovania vedľajšími dimenziami
nasledujúci príspevok »
Úvod do arteterapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!