EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 9. 2017 do 29. 9. 2017

Miesto akcie: Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava - Staré mesto


Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve, manažéri ľudských zdrojov apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou.

Tento kurz je akreditovaný v Slovenskej komore psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov. Prvý z troch modulov vzdelávania Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, za ktoré je možné v rezorte školstva získať 12 kreditov.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
  • vedieť používať rôzne druhy otázok, posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
  • viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii a zmene
  • vedieť pracovať s časom a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
  • rozpoznať, ktoré zručnosti potrebujú rozvíjať, aby lepšie uchopili úlohy vyplývajúce z pracovnej roly vo vzťahu ku klientom

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 8:30 – 16:30 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 84 eur alebo 74 eur pre tých, ktorí už absolvovali aspoň jeden workshop Coachingplus

Kontakt / prihlášky: mihalkova@coachingplus.org 0911 32 40 40

« predchádzajúci príspevok
Skupinová dynamika
nasledujúci príspevok »
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!