Stále hľadáme odborného garanta KC v RS


Komunitné centrum Úsmev ako dar v Rimavskej Sobote hľadá posilu do tímu - odborného garanta KC. Pozícia je vhodná aj pre psychológa.  Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore sociálna práca / psychológia / sociálne služby a poradenstvo a minimálna prax 3 roky v sociálnej práci. 
Náplň práce:

  • koordinácia odborných, akreditovaných činností
  • sieťovanie miestnej samosprávy, úradov, organizácii a odborníkov v meste Rimavská Sobota
  • vyhľadávanie a koordinácia zamestnancov a dobrovoľníkov
  • príprava a realizácia podujatí a aktivít pre cieľovú skupinu
  • práca s ohrozenými rodinami, mladými dospelými po odchode z detského domova
  • poskytovanie poradenstva pre cieľovú skupinu

Žiadosť spolu so všetkými prílohami doručiť poštou alebo osobne na adresu KC: SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota do 31.7.2017. Zoznam požadovaných príloh ku žiadosti:

  • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári.

Termín výberového konania je 3.8.2017. Termín nástupu 1.9.2017.

Informácia o zamestnávateľovi: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je občianske združenie, ktoré sa prostredníctvom siedmych regionálnych pobočiek snaží napĺňať svoju víziu: aby každé dieťa malo rodinu. Venuje sa rodinám v kríze, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa do detského domova, rodinám, ktoré sa snažia upraviť svoju situáciu na návrat dieťaťa z detského domova, pomoci mladým dospelým pri osamostatňovaní po odchode z detského domova, deťom v detských domovoch a sprevádzaniu náhradných rodín.

« predchádzajúci príspevok
ako sa apravat ku cloveku s manio depresiou
nasledujúci príspevok »
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!