Arteterapia s ľuďmi s mentálnym postihnutím - nový termín!

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 10. 11. 2017 do 11. 11. 2017

Miesto akcie: Bratislava


 

Obsah kurzu:

 

·              špecifikácia cieľovej skupiny, jej osobitostí, prežívania, potrieb, kreativity

·              oboznámenie sa s možnosťami a pozitívami arteterapeutickej intervencie v rôznych

·              formách starostlivosti, arteterapeutický vzťah, podmienky pre tvorbu, koncepcia stretnutí

·              formy arteterapie   -  individuálna, skupinová a produktívna, receptívna 

·              vplyv arteterapie na zlepšenie psychickej rovnováhy, sebareflexie, podporu emocionality, zmyslového vnímania, kounikácie, kreativity a fantázie, kognitívno- behaviorálnych funkcií, adaptácie a spolupráce v skupine

·              špecifiká práce s deťmi, mládežou a dospelými

·              kazuistiky, ukážky práce a artefaktov

·              sebaskúsenostné zážitkové tvorenie s využitím rôznych techník a materiálov a záverečnou reflexiou

·              priestor pre otázky a diskusiu

 

K absolvovaniu nie je potrebné zvláštne výtvarné nadanie.

Všetci účastníci a účastníčky, ktorí absolvujú min. 80% kurzu, dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Termín: 10. – 11. 11. 2017 (pi: 14,30 – 18,00, so: 9,00 – 17,00)

 

Miesto:  RC Kramárik, Ambrova 9, Bratislava

 

Lektorka:

Mgr. Alexandra Dzureková

Arteterapeutickú prax vykonáva individuálnou  formou vo vlastnom ateliéri  s deťmi s poruchami učenia,  ADHD, mládežou, dospelými s duševnými ochoreniami a pod. V roku 2008 sa podieľala na založení neziskovej organizácie Claudianum, ktorá je prevádzkovateľom Rehabilitačného strediska Claudianum v Modre. Tu pracuje ako liečebná pedagogička a  terapeutka s dospelými klientmi s mentálnym postihnutím. Okrem pracovnej terapie a sociálnej rehabilitácie klientov sa venuje expresívnym terapiám – arteterapii, psychomotorickej terapii a biblioterapii.

Pôsobila aj ako  externá  lektorka na VŠZ a SP Sv. Alžbety v Bratislave -  Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, v programe Terapeutické techniky v sociálnej práci – Modul: Arteterapia.

Je členkou PRO LP – Asociácie liečebných pedagógov.

 

Kurzovné:  70 Eur

 

Organizátor: OZ Artea  (www.arte-terapia.sk)

 

Kontakt: Katarína Mihinová, katkaprobstova@gmail.com, tel. 0910 922 282 

 

 

« predchádzajúci príspevok
TA 101 - Základný kurz transakčnej analýzy
nasledujúci príspevok »
Arteterapeutický čitateľský program


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!