Psychológia a Bozia Matematika?


Božia matematika

Ing. Ľubor Žák, PhD., spisovateľ, tréner, environmentalista

Veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé.
Albert Einstein

   Dnešná poctivá, pravdivá prírodná veda, kde patria aj psychológia a psychiatria, uzná, že z
celého spektra vnímania zmyslami je schopná pokryť cca 0,01% zrakových, sluchových,
teplotných, čuchových, hmatových... vnemov. Kompenzuje to rôznymi zariadeniami, pomôckami,testermi, chemickými analytickými metódami, heuristickými metódami, simuláciami..., ale obávam sa, že to všetko pri optimistickom uvažovaní nepresiahne 5% z celej množiny.
 Týchto asi 5% je tak isto aj hodnota viditeľnej hmoty vo Vesmíre, o zvyšku temnej energie a
hmoty ľudstvo nemá ani tušenie. Pritom existencia tejto temnej hmoty podľa kvantovej fyziky
môže byť všade okolo nás, čomu napovedá napríklad jav „samovznietenia“, teda že človeku sa napríklad vznieti končatina a behom pár sekúnd zhorí na prach. Príkladom je zhorenie ženy pri nezhorenej záclone, na neporušenej drevenej stoličke (Bratislava, 2011). Okolité horľavé predmety si tento plameň vôbec nevšimne. Na totálnu kremáciu je ale treba 8 hodín. Suverénne tvrdenie, že veda už nemá čo objavovať je preto určite neprimerané.
   Dnešná veda spočívajúca len na ľavej polovici mozgu s inteligenciou rozumu IQ, bez pravej
polovice inteligencie EQ, ktorá žije umením a syntézou, bez citu srdca a etiky náboženstva priviedla ľudstvo na hranicu sebazničenia. Dnešná moderná veda sa musí spojiť s intuíciou a etikou náboženstva, a harmóniou preduchovneného, oslovujúceho umenia, aby bola schopná dať uspokojivé východiská ako poznania, tak aj dobrej praxe pre spokojnejšie a šťastnejšie fungovanie komunity.
   V predošlých článkoch som poukázal na nové, nadčasové úlohy modernej psychológie,
ktorú čakajú obrovské výzvy aj objavy. Samozrejme niečo podobné by mohlo urobiť aj iné
interdisciplinárne odvetvie, napríklad biofyzika, ale myslím si, že psychológia, ako „veda o duši“ je k tejto ultramodernej, a pritom prastarej náuke bližšie, ako ktorákoľvek iná veda.
V najnovšom článku „Božia matematika“, ktorého plné znenie je na web sirosa.sk, sa
môžete dozvedieť o niektorých novších poznatkoch, ktoré by mohli napomôcť objasniť mnohé
pálčivé problémy týkajúce sa psychického aj fyzického zdravia, ktoré sú podľa autora zväčša
priamo spojené do psychosomatických súvislostí. Autor vychádza z vyššie uvedenej
interdisciplinárnej syntézy nových úloh pre ľudstvo, ktoré stojí na hranici sebazničenia. Či už
ekologicky, jadrovými zbraňami, hlúpym životným štýlom, neznalosťou dôležitých psychických energetických zákonitostí, ktoré spúšťajú hurikány, záplavy, vysoké horúčavy, tsunami a iné kataklyzmy... ako o tom píše kniha "Prečo sa zbláznilo počasie".
   Biblia nie je len náboženská, praktická encyklopédia, ale je to psychologická, ekonomická, personalistická, environmentálna, energetická... príručka, ktorá na úrovni symboliky archetypov môže prispieť k hlbšiemu poznaniu a zlepšeniu úrovne života planéty a životnej praxe pre každého úprimne hľadajúceho človeka, vedca.
   Článok „Božia matematika“ na web sirosa.sk je takouto štúdiou, ktorá vychádza z Teórie
chaosu a je aplikáciu na najpálčivejšie problémy spoločnosti aj planéty, a úzko súvisí s analytickou psychológiou - osoby aj komunity. V širšom kontexte si na web sirosa.sk môžete prečítať aj súvislosti staršej a novodobej histórie v článku „Tajný Mozambik“, v ktorej je táto práca zakomponovaná. Len pre odvážnych a srdcom mladých.

   Keď vystúpil akýsi turista zo Španielska na bratislavskom letisku a videl tie vážne tváre všetkých Slovákov naokolo, opýtal sa: "Vy tu máte nejaký štátny smútok?"

   Dospeláci sa v tom lepšom prípade smejú za deň 10-15x. Deti 300 - 500x. Pritom na smiech nepotrebujú žiadny dôvod, okrem radosti z bytia. Naučme sa smiať len tak z radosti z Bytia. Nechajme sa "nakaziť" smiechom maličkých. Určite vám k tomu môže pomôcť aj kniha na web sirosa.sk "Zlikvidujte svoj hnev, inak hnev zlikviduje vás." Smiech samozrejme nemôže byť z druhých ľudí, nanajvýš zo seba samého. Taký dobrotivý odpúšťajúci smiech je vždy na mieste. Smiechotvorcovia všetkých krajín, spojte sa (pre radosť z bytia).

« predchádzajúci príspevok
Partnerstvo a vlastná pobočka Centra HYPNOS
nasledujúci príspevok »
Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - akr. MŠ SR


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!