Kurz hypnózy -PhDr. Eugen Čižek

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 1. 2018 do 27. 1. 2018

Miesto akcie: Prešov


                          KURZ  AUTOGENNÉHO TRÉNINGU

                                   A HYPNÓZY

Termín  :  23.01.2018 – 27.01.2018

 

                                                                                             

 Kurz umožní frekventantovi osvojiť si znalosti pri navodzovaní hypnotického stavu a používania metódy autogénneho tréningu. Kurz je vedený formou kvaziterapeutickej komunity s celodenným programom. Súčasťou sú dopoludňajšie prednášky s demonštráciami a popoludní praktické cvičenia. Večer je skupinový program využívajúci techniky dynamickej psychoterapie. Pri výcviku sa využíva audiovizuálna technika. Každý frekventant kurzu dostane príručku a certifikát o absolvovaní kurzu s akreditáciou SKP.

Cvičitelia :

PhDr. Eugen Čižek

klinický psychológ a psychoterapeut. V rokoch 1974 – 1998 pracovník Psychiatrickej nemocnice v Prešove, kde od r. 1978 pracoval ako vedúci oddelenia klinickej psychológie a linky dôvery. Od r. 1999 riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia - Psychosociálne centrum v Prešove, ktorého súčasťou je ambulancia klinickej psychológie, Biofeedback centrum a denný stacionár. Je zapísaný v Zozname slovenských psychoterapeutov, je vlastníkom Europského psychoterapeutického certifikátu. Špecializuje sa na individuálne formy psychoterapie, hlavne neuróz a sexuálnych terapií, jeho doménou sú psychorelaxačné techniky a hypnóza

Odborná prax 43 rokov. Absolvent troch pokračujúcich kurzov hypnózy a autogénneho tréningu v Kroměříži u prof. PhDr. S. Kratochvíla, CSc., kde neskôr pôsobil ako lektor -cvičiteľ na kurzoch  hypnózy a autogénneho tréningu . Od r. 1996 vedie kurzy hypnóza a AT na Slovensku. Pôsobí aj ako súdny znalec v oblasti psychológie.

PhDr. Elena Pavluvčíková , PhD.

 poradenský psychológ , psychoterapeut a vysokoškolský pedagóg. . Prax psychológa od r. 1975. Od r. 1976 do roku 1989 vedúca Manželskej a predmanželskej poradne v Prešove, od roku 1990 do roku 2004 vedúca Centra poradensko-psychologických služieb v Prešove. Absolvované 2 kurzy hypnózy a autogénneho tréningu.  Od r. 1996 vedie kurzy hypnózy a AT na Slovensku. V súčasnosti pôsobí na Inštitúte psychológie FF PU v Prešove, kde vyučuje predmety – Relaxačné a imaginatívne techniky, Párové a rodinné poradenstvo, Krízové poradenstvo a Psychológiu rodiny.

Mgr. Peter Čižek -

klinický psychológ a psychoterapeut. Vyštudoval odbor psychológia  na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, atestoval v odbore klinická psychológia a je absolventom  dlhodobého terapeutického výcviku kognitívno – behaviorálnej terapie. Taktiež je  držiteľom certifikátov  výcviku  v oblasti neurofeedback a biofeedback metód, hypnózy a relaxačných techník.  Od roku 2007 pracuje ako interný zamestnanec v  Psychosociálnom centre Prešov ako klinický psychológ, hypnoterapeut, a neurofeedback terapeut.Vo svojej práci sa venuje hlavne individuálnej  psychoterapii, hypnoterapii, psychodiagnostike a biofeedback terapii  (EEG a HRV).  Od roku 2015 pôsobí ako súdny znalec v oblasti psychológie.

 Kurz určený pre psychológov , študentov magisterského štúdia psychológie a lekárov.

Miesto konania : Sigord, okr. Prešov – Zelený breh

Poplatok :           -220,- €   výcvikový kurz

                            - 22,50 € / 1 noc ubytovanie s plnou penziou ( možnosť aj stravovania s potravinovou intoleranciou)

                           - 10 € manipulačný poplatok  

Bližšie informácie na : brugerova@psychocentrum.sk

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
nasledujúci príspevok »
ponuka práce


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!