konferencia VÝCHOVA DETÍ K ÚSPEŠNÉMU ŽIVOTU

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 6. 2018 do 8. 6. 2018

Miesto akcie: Partizánske


konferencia VÝCHOVA DETÍ K ÚSPEŠNÉMU ŽIVOTU

Konferencia pre rodičov a odborníkov, ktorí pracujú s deťmi.

 

Program konferencie

7:30 – 8:00 hod. registrácia účastníkov

8:00 – 8:30 hod. otvorenie konferencie pod záštitou ambasádorky konferencie

8:30 – 9:15 hod. Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) ako príležitosť k rozvoju detskej osobnosti, možnosti jej využitia a ukážka praktických aktivít prostredníctvom zážitkov na základe vzťahu ,,pes – dieťa“

Príspevok prezentuje: Mgr. et. Mgr. Martina Michalková

Nezisková organizácia Zmysel života, www.zmyselzivota.sk

9:15 – 10:00 hod. Rozvíjanie zručností a kompetencií dieťaťa predškolského veku so zameraním na emocionálnu inteligenciu

Príspevok prezentuje: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:00 – 10:45 hod. Detský vzdor a súrodenecká rivalita - efektívne výchovné stratégie

Príspevok prezentuje: Mgr. Svetlana Síthová

Súkromné centrum Mirabilis v Partizánskom

10:45 – 11:30 hod. Sprevádzanie rodiny v rámci včasnej intervencie s dieťaťom s rizikovým vývinom

Príspevok prezentuje: PaedDr. Silvia Tuláková

Liečebný ústav Marína v Kováčovej

11:30 – 12:00 hod. prestávka

12:00 – 12:45 hod. Ako Delfínoterapia a Tibetské misky pomáhajú pri výchove detí a ako posilňujú vzťahy v rodine?

Príspevok prezentuje: Mgr. Zuzana Matheová

Delfinária v Rumunsku a v Turecku; príprava v Bratislave

12:45 – 13:30 hod. Od pavúčej nitky k horolezeckému lanu

Príspevok prezentuje: Mgr. Zuzana Zimová

Súkromná prax psychoterapeutky, špeciálnej pedagogičky, ww.zuzanazimova.sk

13:30 – 14:15 hod. Hra ako forma pomoci a nástroj budovania vzťahu s deťmi

Príspevok prezentuje: Mgr. Silvia Érseková

Psychologička, hrová terapeutka v Inštitúte terapie hrou

www.odetoch.sk

14:15 – 14:25 hod. Vyhlásenie víťaza balíčka prvej záchrany pre rodiča

14:25 – 14:30 hod. záver konferencie

Sprievodné akcie konferencie

Vydavateľstvo Pro Solutions : Usilovný predškolák rovná sa usilovný žiak

Aké hry hráš, taký žiak budeš! Vnímavé deti nám predstavia edukatívne hry a knihy, ktoré zabavia a zároveň poučia deti od 3 do 10 rokov. Vybrané hr a detské knihy si budeme môcť kúpiť priamo na konferencii.

Vydavateľstvo INFRA Slovakia

odborná a metodická literatúra pre rodičov, zmysluplné hry a didaktické karty pre deti

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU:

rodicovskakonferencia2018@gmail.com

Účastnícky poplatok 30 €.

« predchádzajúci príspevok
Rozhovory o arteterapii: artefiletika na školách
nasledujúci príspevok »
Zážitkový kurz Sila hnevu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!