Rodičovská konferencia VÝCHOVA DETÍ K ÚSPEŠNÉMU ŽIVOTU

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 6. 2018 do 8. 6. 2018

Miesto akcie: Partizánske


Rodičovská konferencia VÝCHOVA DETÍ K ÚSPEŠNÉMU ŽIVOTU

Konferencia pre rodičov prináša najnovšie trendy vo výchove detí od odborníkov z radov psychológov, terapeutov a špeciálnych pedagógov.

 

 

Program konferencie

 

 

 

7:30 – 8:00 hod. registrácia účastníkov

 

8:00 – 8:30 hod. otvorenie konferencie pod záštitou ambasádorky konferencie

 

8:30 – 9:15 hod. Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) ako príležitosť k rozvoju detskej osobnosti, možnosti jej využitia a ukážka praktických aktivít prostredníctvom zážitkov na základe vzťahu ,,pes – dieťa“

 

Príspevok prezentuje: Mgr. et. Mgr. Martina Michalková

 

Nezisková organizácia Zmysel života, www.zmyselzivota.sk

 

9:15 – 10:00 hod. Rozvíjanie zručností a kompetencií dieťaťa predškolského veku so zameraním na emocionálnu inteligenciu

 

Príspevok prezentuje: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

10:00 – 10:45 hod. Detský vzdor a súrodenecká rivalita - efektívne výchovné stratégie

 

Príspevok prezentuje: Mgr. Svetlana Síthová

 

Súkromné centrum Mirabilis v Partizánskom

 

10:45 – 11:30 hod. Ako preventívne a efektívne riešiť šikovanie dieťaťa

 

11:30 – 12:00 hod. prestávka

 

12:00 – 12:45 hod. Ako Delfínoterapia a Tibetské misky pomáhajú pri výchove detí a ako posilňujú vzťahy v rodine?

 

Príspevok prezentuje: Mgr. Zuzana Matheová

 

Delfinária v Rumunsku a v Turecku; príprava v Bratislave

 

12:45 – 13:30 hod. Od pavúčej nitky k horolezeckému lanu

 

Príspevok prezentuje: Mgr. Zuzana Zimová

 

Súkromná prax psychoterapeutky, špeciálnej pedagogičky, ww.zuzanazimova.sk

 

13:30 – 14:15 hod. Hra ako forma pomoci a nástroj budovania vzťahu s deťmi

 

Príspevok prezentuje: Mgr. Silvia Érseková

 

Inštitút terapie hrou

 

14:15 – 14:25 hod. Vyhlásenie víťaza balíčka prvej záchrany pre rodiča

 

14:25 – 14:30 hod. záver konferencie

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU: rodicovskakonferencia2018@gmail.com

Účastnícky poplatok 30 €.

« predchádzajúci príspevok
Rozhovory o arteterapii: artefiletika na školách
nasledujúci príspevok »
Zážitkový kurz Sila hnevu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!