EEG - Biofeedback

EEG-biofeedback je špecifickou metódou na posilnenie žiadúcej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebeovládania, skľudnenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu intelektu.

Mozog je hladný po podnetoch, ktoré mu ukazujú ako lepšie fungovať. Učí sa rád a dosiahnuté výsledky si ukladá: nové funkčné okruhy vydržia trvalo.


Optimálne fungovanie mozgu zlepšuje výkon, redukuje emočný stres, zvyšuje imunitu, odstraňuje chronické bolesti hlavy.


EEG-biofeedback nebolí, nemá vedlajšie účinky a nie je návykový.


Tréningy pomocou tejto metódy prebiehajú hravou - hlavne pre deti atraktívnou formou.


KLIENT
sleduje hru na obrazovke a ovláda ju svojou aktivitou - snaží sa, aby auto šlo vpravo a primerané rýchlo
Podstata Biofeedback-u
POČÍTAČ
ukazuje zmeny EEG spektra klienta počas hry.
Podstata Biofeedback-u
TERAPEUT
dohliada nad celým procesom tréningu, sleduje snímané hodnoty na počítači a podľa potreby nastavuje náročnosť hry

Šťastná náhoda

Metódu EEG-biofeedback rozpracoval profesor Sterman koncom 60.-tych rokov 20. storočia. Blahodárny vplyv tejto metódy objavil šťastnou náhodou (čo sa pripraveným výskumníkom stáva). Použil mačky z jedného experimentu na druhý, ktorý s predošlým vôbec nesúvisel. V prvom trénoval u mačiek trpezlivosť- dostali potravu keď stlačili tlačítko, ale až po rozsvietení svetielka. Takto vycvičené mačky boli trpezlivejšie a objavovala sa u nich aj trochu iná elektrická aktivita mozgu, ktorej rytmus by sa dal nazvať ako "odriekavé sústredenie". V ďalších fázach výskumu boli mačky odmeňované len za produkciu tohoto rytmu.

V druhom experimente použil okrem iných aj takto trénované mačky na testovanie toxickej látky, ktorá spôsobovala u amerických astronautov halucinácie a kŕče. Ukázalo sa, že mačky, trénované na už spomínaný rytmus boli výrazne odolnejšie ako tie, čo tréningom neprešli.

Tak sa rozhodlo o ďalšom rozvoji metódy EEG-biofeedback do ostatných oblastí súvisiacich s dysbalanciou mozgovej činnosti.


V súčasnej dobe sa táto metóda využíva okrem nápravy rôznych dysfunkcií aj na kondičný tréning u profesií, kde sa vyžaduje náročná duševná aktivita (napr. manažéri, dispečeri, športovci a pod.) i na nácvik relaxácie.

Biofeedback: Ako sa pohodlne posilňujú neurónové spojenia

V denníku SME vyšiel 24. 6. 2005 Kataríne Probstovej článok o biofeedbacku, kde sa môžete dozvedieť o tejto metóde viac. Článok sa nachádza na tejto adrese:

Biofeedback-Ako-sa-pohodlne-posilnuju-neuronove-spojenia.html