Články

Najnavštevovanejšie príspevky | Najnovšie príspevky
Najnovšie príspevky - 95 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]

Zmeňme svet za sedem dní - Letný tábor pre deti a adolescentov po strate blízkeho

Články

  Letný tábor pre deto a mladých (7-18 ročných) po strate blízkeho príbuzného. Organizuje PLAMIENOK n.o.     Pripravujeme letný tábor pre deti a mladých vo veku 7 - 18 rokov, ktorí prišli o svojho blízkeho príbuzného (brata, sestru, mamu, otca, starého rodiča, iného príbuzného) či už kvôli chorobe, autonehode alebo z iných dôvodov.     "Zmeňme svet za sedem ...

# zobrazení: 2380

Vplyv čŕt osobnosti na školskú úspešnosť žiaka

Články

The Influence of Personality Traits on Academic Achievement   Abstrakt: Vlastnosti osobnosti výrazne ovplyvňujú životy jednotlivcov. Jeden z aspektov, na ktoré majú vplyv je aj školská úspešnosť. Veľký počet štúdií sa zaoberal touto témou, čo aj poukazuje na jej významnosť. Tento článok prezentuje výsledky rôznych štúdií na pozitívny a negatívny vplyv určitých osobnostných čŕt na školskú ...

# zobrazení: 7368

Význam autority v rodinnej výchove - Teória Sigmunda Freuda

Články

Importance of Parental Authority - Theory Of Sigmund Freud Abstrakt: Rodina je vo vývine dieťaťa a celkove jedinca veľmi dôležitá. To aký budeme ako osobnosť, naše charakteristiky a rysy osobnosti závisia predovšetkým od štýlu rodinnej výchovy. Posledných rokoch sa o autorite v rodine písalo predovšetkým v negatívnom slova zmysle. Avšak autorita pri formovaní osobnosti dieťaťa je ...

# zobrazení: 5581

Strach, fóbia - schopnosť chrániaca život

Články

     Pred pár rokmi som čítal, že ľudia sa narodia s dvoma vrodenými strachmi - strach z výšok a strach z hluku. Všetky ostatné strachy sa naučíme a sú odvodené od týchto dvoch vrodených. Po prečítaní som si spomenul na dobu, keď som bol dieťa a presťahovali sme sa do bytovky na štvrté poschodie. Bol to veľmi nepríjemný pocit brániaci mi ísť na balkón, kde všetko vyzeralo tak ...

# zobrazení: 4477

Pozitívne rozprávky - tajomstvá šťastných detí

Články

Rozprávky od nepamäti patria do detského sveta. Vytvárajú deťom obraz o svete, s ktorým sa až do svojich piatich rokov stotožňujú. Ale mnohé klasické aj novodobejšie rozprávky ukazujú deťom svet ponurý, strašidelný a niekedy až agresívny. Aké rozprávky čítate deťom Vy? Nezdajú sa aj Vám dospelým nevhodné pre detské hlávky?   Práve preto sme vytvorili Pozitívne rozprávky. Sú to ...

# zobrazení: 3699

Depresia a duša

Petr Turoň
Kedy: 5. 8. 2014
Články

Deprese je závažné psychické onemocnění, v němž člověk vnímá svůj okolní svět velmi negativně, vše okolo sebe vidí jakoby v černých barvách, není schopen se z ničeho těšit, zažívá opak štěstí. Ve vážných případech není schopen komunikovat s okolím či chodit do práce. Často tento stav končí sebevraždou, proto je toto onemocnění považováno za smrtelné. Hodně lidí říká, že má depresi, ale ...

# zobrazení: 4781

Úspešná inteligencia ako predpoklad úspešného vedenia

Miriam Remišová
Kedy: od 1. 8. 2014 do 1. 8. 2015
Články

     Príspevok približuje čitateľom teóriu úspešnej inteligencie a jej úlohu v prístupe vedenia WICS autora R.J.Sternberga. Kľúčové slová: inteligencia, úspešná inteligencia, WICS prístup, vedenie.          Pojem úspešná inteligencia vychádza z triarchickej teórie inteligencie Róberta J. Sternberga.  Tento pojem vyjadruje ...

# zobrazení: 5559

Co kdyby existovala duše?

Petr Turoň
Kedy: 31. 12. 2014
Články

Jak by se změnil přístup a techniky psychologie, kdyby uznávala duši jako samostatnou jednotku schopnou fungovat i mimo tělo, například po jeho smrti? Psychologie je věda o duši. Tuto duši chápe jako soubor mentálních vlastností člověka. Spirituální pohled nám ale říká něco jiného. Říká, že duše je samostatná jednotka, která je v průběhu života skryta v těle člověka, ale existovala ...

# zobrazení: 3756

Bilinguálny psychológ?

Jana Papcunova
Kedy: 23. 9. 2013
Články

Som vyštudovaná psychologička. Od roku 2005 až do apríla 2013 som pracovala v zahraničí, v rôznych projektoch (Traumatické poškodenia mozgu u detí) v Bostone, USA a v Terapeutickej komunite pre ľudí s poruchami osobnosti v Belfaste, UK. Zaujimalo by ma, či na Slovensku pracuje psychológ, ktorý vedie terapiu aj v cudzom jazyku? Ďakujem vopred za akékoľvek info ... ...

# zobrazení: 2901

Starostlivosť o manželaZTP

Viliam Hrozek
Kedy: 20. 9. 2013
Články

som ZTPochrnutou lavou rukou doteraz mi manželka pomáhala ale už tri mesiace mi nepomôže vničom aj ked mám tú ruku nepohiblivú dokážem sa v niektorých veciach postarat sám oseba ale nie poradit zo všetkým Pred 9. rokmy som mal dve mozgové príhody no dostal som sa stoho že som síce postihnutý na lavej strane chodím no zrukou je to horšie manželka mi vo všetkom pomáhala vibavovala čo sa dalo ...

# zobrazení: 3002

Projektivny sada kolazi

Miroslav Huptych
Kedy: 22. 3. 2013
Články

Projektivní sada kolazi a fotomontazi 1000 obrázku Miroslava Huptycha pro skupinovou a individuální psychoterapii /arteterapii, artefiletiku, koucink/ V manuálu je popsáno 70 zpusobu /technik/ práce se sadou obrázků Blizsí informace na: www.huptych.cz ...

# zobrazení: 3066

Psychofonetika – nič ľudské nie je cudzie

Marián Czére
Kedy: 13. 1. 2013
Články

Krátky príbeh o tom, ako Psychofonetika z horúcej Južnej Afriky na zasnežené Slovensko prišla; a čo to vlastne znamená... Začiatkom decembra nás v stovežatej Prahe privítal čerstvo napadaný sneh. Práve sa začínal úvodný kurz u nás doposiaľ neznámej Psychofonetiky, čerstvého vánku na poli psychológie, poradenstva a terapie... pár metrov od Václaváku. V historickej budove a sídle ...

# zobrazení: 4980

Dajme „STOP“ šikane na Základných školách prostredníctvom ITV!

Renáta Cagalová
Kedy: 18. 9. 2011
Články

...solventní rodičia, atraktívne hračky, školské uniformy...to všetko tvorí len % premenných, ktoré ovplyvňujú vzťahy medzi deťmi, žiaľ už na základných školách. Taktiež snaha rodičov budovať u detí zdravé sebavedomie a tempo, aké súčasná doba nadstavila kladie vysoké nároky, ktoré deti na na prvom stupni ZŠ sú žiaľ nie vždy schopné celkom ustáť. Podobné situácie tak môžu u dieťaťa ...

# zobrazení: 5083

Emocionálna inteligencia ako jedna z kompetencií hodnotenia stredného a vyššieho manažmnetu

Renáta Cagalová
Kedy: 25. 8. 2011
Články

Výber manažérov na vysoké funkčné miesta je jednou zo základných úloh personálneho riadenia. Je nosnou kategóriu pracovnej a organizačnej psychológie, avšak neobmedzuje sa len na tieto oblasti. Naopak, ide o komplexný problém, ktorý si vyžaduje spoluprácu mnohých odvetví, zaoberajúcich sa ľudskou prácou, no predovšetkým človekom, ako spolutvorcom organizácie. Výber manažérov na základe ...

# zobrazení: 8344

Rodinná rekonštrukcia ako príležitosť k osobnému rastu

Hana Ščibranyová
Kedy: 2. 6. 2011
Články

... cez proces psychologickej intervencie, ktorou sa človek môže vrátiť do historického a psychologického prostredia svojej pôvodnej rodiny. ... Slovo rekonštrukcia sa používa v rôznych kontextoch a významoch - od rekonštrukcie ako prestavby domu či interiéru bytu, cez rekonštrukciu pri vyšetrovaní trestných činov, až po rekonštrukciu portrétu či reštauráciu umeleckého diela. Virginia Satirová v ...

# zobrazení: 6348

Filmujem, teda som - filmový festival tvorcov s mentálnym postihnutím

OZ Bol raz jeden človek
Kedy: 25. 10. 2010
Články

Predstaviť filmy, na ktorých sa podieľajú ľudia s mentálnym postihnutím ako kameramani, reportéri, technici, herci a animátori, predstaviť videotvorbu a animovanú tvorbu ľudí s mentálnym postihnutím ako nový prostriedok sebavyjadrenia a rozvoja osobnosti, či ako nový spôsob pozitívneho informovania verejnosti. To boli hlavné ciele nultého ročníka filmového festivalu tvorcov s mentálnym ...

# zobrazení: 5085

Problémy vo výchovnovzdelávacom procese detí v pedškolskom veku so syndrómom ADHD

Lucia Gállová
Kedy: 8. 9. 2010
Články

Problémy vo výchovno-vzdelávacom procese detí v predškolskom veku so syndrómom ADHD V súčasnosti je problém vydelávania a výchovy detí so syndrómom ADHD stále naliehavejší. Ide o poruchu pozornosti, sprevádzanú hyperaktivitou, v dôsledku ktorej dochádza k typickým prejavom v správaní sa dieťaťa, akými sú neschopnosť koncentrácie, ľahká rozptýliteľnosť vonkajšími podnetmi, nadmerná ...

# zobrazení: 9240

Slovenskí filmári s mentálnym postihnutím známi aj v zahraničí.

OZ Bol raz jeden človek
Kedy: 7. 9. 2010
Články

I keď je informovanosť o problematike mentálneho postihnutia medzi mladými ľuďmi lepšia v porovnaní s minulosťou, stále je nedostačujúca. Túto situáciu sa snaží zlepšiť občianske združenie Bol raz jeden človek, ktoré okrem rôznych voľnočasových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra, informuje verejnosť o tejto problematike ...

# zobrazení: 3928

O "JAZYKOCH LASKY" alebo "Citi môj partner/ka, že ho/ju ľúbim?"

Myska Bieleková
Kedy: 14. 5. 2009
Články

Ak chceš, aby ten druhý vedel a cítil, že ho miluješ, nauč sa mu to vyjadrovať JEHO prirodezným "jazykom lásky". Skutočná láska nespočíva v tom, že od partnera budeš mať napĺňané všetky svoje potreby, ale že budeš robiť dobré veci tomu, koho miluješ. Každý človek túži po láske. Čo je to láska? Budete sa možno čudovať, ale skutočná láska je rozumové rozhodnutie sa milovať toho druhého. ...

# zobrazení: 11426

Emocionálne podporovaní športovci dosahujú lepšie výsledky

Jozef Kaščák
Kedy: 4. 5. 2009
Články

Najnovšie štúdie britských vedcov z Univerzity v Exeteri podporili predpoklad, že športovci dosahujú lepší výkon, keď sú v osobnom a profesionálnom živote citovo podporovaní. Z výsledkov uvedených v Journal of Applied Sport Psychology vyplýva, že „chápavé ucho či bežné slová povzbudenia môžu zvýšiť športový výkon.“   Štúdia sa zamerala na troch golfistov, ...

# zobrazení: 6557

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]