Autor príspevku: Mária Bačíková
Kontakt: maria.bacikovaaupjs.sk
Dátum pridania: 20. 12. 2005
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-200.php

Hry do kapsy

Soňa Hermochová, Jan Neuman: Hry do kapsy I. Portál, Praha, 2003 Známa česká psychologička, zaoberajúca sa metódami aplikovanej psychológie, Soňa Hermochová spolu s niekoľkými ďalšími autormi (J. Neuman, M. Zapletal, M. Wagenknecht, M. Caha, J. Činčera, P. Tomeš) uviedli v priebehu rokov 2003 - 2005 na trh sériu kníh s názvom “Hry do kapsy”. V súčasnosti sa dá na Slovensku kúpiť 9 dielov tejto útlej knižky. Hoci sú tieto knihy, vzhľadom na svoj malý rozmer, nie najlacnejšie (každý diel stojí okolo 200 Sk) odporúčam do nich investovať každému, kto sa venuje sociálno-psychologickému výcviku, tréningu komunikácie, rozvoju tvorivosti, skupinovej práci s deťmi a mládežou ale aj tréningu manažérov a tzv. team buildingu. Knižky obsahujú hry zamerané na rozvoj rôznych spôsobilostí človeka ako sú vzťahy medzi ľuďmi, vzťahy v rodine, komunikácia, dôvera, sebapoznanie, predstavivosť, tvorivosť a mnohé iné. Hry sa delia na tri základné skupiny: sociálno-psychologické, motorické a kreatívne. Pri každej aktivite sú informácie o jej psychickej a fyzickej náročnosti, potrebných pomôckach, časovom rozpätí, počte hráčov a vek, od ktorého je aktivita vhodná. Väčšina hier je určená pre deti od 8 až 10 rokov. Ale nemusíte sa báť. Pri troche tvorivosti a skúsenostiach s takýmito aktivitami bude pre vás veľmi jednoduché hry upraviť a aplikovať pre stredoškolákov aj dospelých. Pre mňa osobne sú tieto knihy veľkou inšpiráciou pri práci so študentmi počas sociálno-psychologického výcviku. Takže ako som už povedala: odporúčam.