Autor príspevku: Mária Bačíková
Kontakt: maria.bacikovaaupjs.sk
Dátum pridania: 9. 1. 2006
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-212.php

Kongres študentov psychológie

Program bude rozdelený na sekcie: partnerské a rodinné vzťahy, vzťahy v organizácii a vzťahy v rámci civilizácie. Kongres sa uskutoční v Špindlerovom Mlyne. Viac informácií nájdete na www.efpsa20c.org