Autor príspevku: Katarína Mihinová
Kontakt: probstovaapost.cz
Dátum pridania: 30. 7. 2013
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-2616.php

Test kresby stromu - online

Obsahu kurzu:

·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky

·         Výhody a nedostatky projektívnych metód

·         Vzťah kresby a osobnosti

·         Princípy fungovania  kresebných techník – výrazovo-projektívne metódy

·         Strom ako archetyp

·         Administrácia metódy

·         Formálna analýza: pohľad na kresbu ako výsledok činnosti, prejavy obrany, velkost, umiestnenie a spôsob prevedenia kresby, práca s čiarou, úroveň prevedenia, empirické porovnanie rôznych typov kresieb

·         Obsahová analýza: celkový dojem, symbolický význam detailov

·         Detské kresby

·         Využitie  metódy v klinickej oblasti

·         Ukážky priemerných a rôznych mimoriadnych metód

·         Podrobný rozbor niekoľkých zaujímavých kresieb

 

 

Popis metódy

 

Test stromu (Baumtest, základným východiskom  je práca K. Kocha) je kresebná projektívno-výrazová technika, vhodná ako pomocná  metóda pri diagnostike osobnosti u detí od veku 12 rokov  a predovšetkým u  dospelých.  Celkovo patrí k najpoužívanejším proejtkívnym testom, najviac sa využíva v pedagogicko-psychologickom  a personálnom poradenství. Kresba stromu umožňuje, s respektováním základných obmezení, komplexný pohľad na osobnost v celej jej zložitosti a dynamike, hlavne vnímanie seba a schopnosti presadiť sa.

 

Kurz prebieha seminárnou formou, dôraz je kladený na otázku možnosti praktického využitia metódy.

Preberajú sa príklady z pedagogicko-psychologickej praxe (od predškolského veku až po adolescentov) a z oblasti personálneho poradenstva (dospelý), k dispozícii sú aj ukážky z iných oblastí psychológie.

V prípade záujmu sa preberajú aj konkrétne prípady z praxe účastníkov a účastníčok kurzu. Každý dostane možnosť overiť si svoje poznatky pri interpretácii konkrétnych kresieb alebo protokolov.

 

Termín

7.-8.12.2024

 Forma konania kurzu: online cez ZOOM

 
Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti).

Lektor

Zdeněk Altman

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.

Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.

V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy.

 

Kurzovné

Účastnícky poplatok  125 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051 (VUB). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby som mohla platbu identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Platba priamo na mieste nie je možná.


Organizátor

Občianske združenie Artea, /strong>

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na

Mgr. Katarínu Mihinovú, 0910 922282, katkaprobstova@gmail.com