Autor príspevku: Katarína Mihinová
Kontakt: probstovaapost.cz
Dátum pridania: 16. 3. 2016
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-3412.php

Test ruky

Obsahu kurzu:

-       Zoznámenie sa s metódou

-       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky

-       Základné princípy a postup pri interpretácii

-       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr

-       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie

-       podrobný rozbor konkrétnych ukážok

- konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy 

Popis metódy 

Test ruky (Hand test, Bricklin, Piotrowski a Wagner) je apercepčná projektívna technika, vhodná jednak pre celkovú diagnostiku osobnosti ako aj na zameranie sa na poruchy správania, agresivity a pod.  Využíva sa v psychodiagnostike starších detí a dospelých.  Kurz prebieha seminárnou formou, dôraz je kladený na otázku možnosti praktického využitia metódy.Preberajú sa príklady z pedagogicko-psychologickej praxe (od predškolského veku až po adolescentov) a z oblasti personálneho poradenstva (dospelý), k dispozícii sú aj ukážky z iných oblastí psychológie.V prípade záujmu sa preberajú aj konkrétne prípady z praxe účastníkov a účastníčok kurzu. Každý dostane možnosť overiť si svoje poznatky pri interpretácii konkrétnych protokolov. 

Termín 

11.-12.6.2019

rozsah: 16 vyučovacích hodín 

Miesto konania kurzu Bratislava

Cieľová skupina


Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti). 

Lektor

 Zdeněk Altman 

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy, Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi.

Kurzovné 

Účastnícky poplatok:  115 Eur  

Účastníčky a účastníci kurzu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní a potrebné metodické materiály.
 

Organizátor: 

OZ Artea, www.arte-terapia.sk

S  otázkami sa môžete obrátiť na
Mgr. Katarínu Mihinovú, č.t. : 0910 922 282 , e-mail: katkaprobstova@gmail.com