Autor príspevku: Sia Susorova
Kontakt: ata.slovakiaagmail.com
Dátum pridania: 28. 11. 2016
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-3682.php

Dlhodobý výcvik v transakčnej analýze

Asociácia transakčnej analýzy Slovenska otvára v roku 2017 dlhodobý výcvik v transakčnej analýze pod vedením lektoriek z Veľkej Británie, Maďarska a Čiech. Celkovo 300 výcvikových hodín rozložených do 3-och rokov vo forme 3-dvojdňových a 2-trojdňových  stretnutí. Prvé stretnutie – marec 2017

Po absolvovaní tohto systému vzdelávania obdrží každý účastník potvrdenie o absolvovaní počtu hodín teórie, zážitku na sebe a supervízie, ktoré počas výcvikového programu v TA získal.

Celý program je koncipovaný tak, že postupne účastník získa Certifikát po prvom roku výcviku a Diplom po druhom roku výcviku. Čo znamená, čo znamená, že splní už v tomto bode približne 50% požiadaviek na získanie certifikátu CTA/MSc.

Pre bližšie informácie kontaktujte emailom: ata.slovakia(zavináč)gmail.sk alebo 0949 668 428