Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 13. 12. 2016
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-3703.php

SANDPLAYING – komplexný kurz

 

SANDPLAYING – komplexný kurz

využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

Mgr. Alena Vávrová (ČR)

(lektorka a terapeutka)

 

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie.  Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a  intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Dátumy konania a témy komplexného kurzu: 

01. - 03. 10. 2020 

 • úvod do Sandplaying,

 • rozdiel v  spontánnom a riadenom pieskovisku,

 • priebeh (proces a obsah) stretnutia,

 • využitie Sandplaying s ohľadom na vek a cieľovou skupinu klientov (rodina, vzťah, skupina)

22. - 24. 10. 2020                                

 • Sandplaying v kontexte diagnostiky, poradenstva a terapie,

 • Sandplaying v klinickém kontextu

19. - 21. 11. 2020 

 • Sandplaying v rámci terapeutického procesu s ohľadom na jeho jednotlivé fáze,

 • neurofyziológia a Sandplaying

Miesto realizácie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine.

Anotácia: Sandplaying terapia aplikuje Gestalt terapeutický prístup do tvorivej hry s objektmi v pieskovisku. Využíva na diagnostiku (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia scény, situácie. Sypký piesok je navyše pre klienta príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky. Klient sa pri hre uvoľní a ľahšie tak napríklad nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr. o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj sám pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo.

Komplexný kurz je zameraný:

 • teoretické informácie o využití pieskoviska v diagnostike a terapii

 • praktické ukážky diagnostiky a terapie

 • nácvikovú práca v pieskovisku

Alena Vávrová je psychologička a psychoterapeutka pre deti a dospelých, trénerka v Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii v Prahe. Sandplaying využíva vo svojej praxi 12 rokov a naučila sa ho  používať od Christine Stevens, Felicia carroll a Madeleine De Little. Má súkromnú prax pre rodiny a deti v Prahe.

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727). 

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk