Autor príspevku: Viera Lutherová
Kontakt: vierda.fagmail.com
Dátum pridania: 14. 12. 2016
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-3704.php

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Pozývame Vás na jednodenný seminár, ktorý je určený predovšetkým učiteľom I. a II. stupňa, špeciálnym pedagógom, školským a poradenským psychológom a študentom týchto odborov.

Cieľ seminára:

·         vedieť identifikovať žiakov s neurofyziologickými príčinami zlyhávania

·         zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP

·         bližšie sa oboznámiť s jednotlivými dysfunkciami CNS

·         vedieť lepšie prispôsobiť výukové a testovacie postupy

·         oboznámiť sa s dostupnými intervenciami

 

Obsah seminára:

·         Neuromotorická nezrelosť – príčiny a dôsledky

·   Neurofyziologické príčiny narušenia pozornosti (ADHD), vývinu reči, špecifických školských zručností (tzv. poruchy učenia) a motorického vývinu

·         Narušenie senzorických a motorických funkcií – dopady na vzdelávanie

·   Neurofyziologické dysfunkcie a sociálno-emocionálne problémy + iné neštandardné prejavy

·         Sekundárna neurotizácia detí so ŠVVP a jej prevencia

·         Čo požadovať od psychológa a špeciálneho pedagóga?

·         Školské programy: INPP školský intervenčný program a Školský program Johansenovej auditívnej stimulácie

·         Možnosti individuálnej terapie (INPP terapia a JIAS)

·         Diskusia

 

Seminár lektoruje Mgr. et Mgr. Viera Lutherová: psychologička a učiteľka, pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje poradňu BALANS, je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre SR v INPP metóde. Realizuje sluchovú terapiu metódou JIAS. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovým zaostávaním.

Poplatok: 20€ , Kontaktná osoba: Viera Lutherová , 0908 907 585, bližšie informácie nájdete na http://balans.help/workshopy/ seminár sa môžete prihlásiť na adrese viera.lutherova@balans.help