Autor príspevku: Eva Linhová
Kontakt: iszaisz.sk
Dátum pridania: 17. 5. 2017
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-3880.php

Krátkodobý vycvik v naratívnej terapii

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej nositeľovi jeho živé a pôvodné autorstvo.

 

Naratívny prístup rozvíja spoluprácu pomáhajúceho a klienta, ktorá umožňuje vrátiť klientovi autorstvo jeho dominantného životného príbehu, autorstvo dosiaľ zatienené trápením a bolesťou. Takéto spoločné dielo nie je možné bez postupne získavanej hlbokej viery, že človek je viac, než (akýkoľvek) príbeh, ktorý si o sebe rozpráva a bez hlbokého rešpektu v ľudskú kompetenciu vytvoriť si nový príbeh o sebe - s menším trápením a väčšími možnosťami slobodnej voľby.

 

Výcvik pozostáva zo šiestich 20-hodinových výcvikových stretnutí cca v priehu 1 roka.

 

 

Platobné podmienky :

 

cena: 110 Eur za jedno 20 hod stretnutie (5,5 Eur /hod)
Cena celého kurzu 660 Eur.
Predbežnú prihlášku (je na www.isz.sk) stačí vyplniť a poslať nám mailom, my Vám mailom zašleme Zmluvu s účastníkom výcviku, kde sú špecifikované podmienky absolvovania výcviku.

 

Viac info: www.isz.sk

 

PhDr. E. Linhová: isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

 

 

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!