Autor príspevku: Andrej Jelenik
Kontakt: andrej.jelenikagmail.com
Dátum pridania: 16. 11. 2017
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4037.php

Rozvíjanie súcitu k sebe- Všímavé zaobchádzanie s nárokmi a seba-kritikou

Večerný workshop od 18:20-21:20 povedie Mgr. Andrej Jeleník

V kultúre nekonečného súťaženia, porovnávania sa s druhými, honby za dokonalosťou a perfektnými výkonmi môže znieť súcit k sebe ako luxus či slabosť, ktorú si nemôžeme dovoliť. Pravdou však je, že bez neho náš život veľmi ochudobňujeme. Moderné výskumy potvrdzujú, že rozvíjanie súcitu k sebe vedie k lepšej kvalite života, efektívnejšiemu zvládaniu náročných emócií či stresu a spokojnejším vzťahom. Radikálnym spôsobom tiež lieči nedostatočný pocit vlastnej hodnoty, neustálu sebakritiku či pocity hanby.

Zručnosť súcitnosti k sebe zahŕňa zaobchádzanie zo sebou a svojím prežívaním láskavo- rovnako ako by sme sa správali k najlepšiemu priateľovi či milovanej osobe. Aké by to bolo od seba dostať rovnakú milujúcu pozornosť, keď ju potrebujeme najviac? A ako sa líši od ľútosti či empatie?
Workshop je úvodom do témy, ponúkne prezentáciu a krátke zážitkové cvičenia k rozvíjaniu zručnosti láskavejšieho zaobchádzania so sebou, náročnými emóciami a efektívnejšiemu spôsobu, ako sa motivovať než je len seba-kritika a tvrdosť. 
Povieme si niečo aj o 8-týždňovom programe MBCL (mindfulness-based compassionate living) na rozvíjanie súcitu, odvahy a láskavosti k sebe a druhým. Workshop je pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o tému.


ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA (uzávierka do 16.1.2019):
https://form.jotformeu.com/73161446052349

CENA: 18 € základná, 28 Eur komerčná

Základná cenová hladina je pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť komerčný variant. Komerčná je pre ľudí, u ktorých financie pre účasť nie sú rozhodujúcou otázkou- navyše tak umožníte aj niekomu v menej priaznivej situácii zúčastniť sa kurzu za prijateľnejšiu cenu. Cenu si vyberáte sami podľa vlastného zhodnotenia.

Lektor: Andrej Jeleník, psychológ, terapeut, lektor. Pracujem vyše 9 rokov aktívne v oblasti psychológie, osobného rozvoja a zvládania stresu. Vyše 13 rokov sa vzdelávam v procesorientovanej psychológii a ďalších terapeutických prístupoch a
absolvoval som 1,5 ročný tréning učiteľa mindfulness (MBSR) na inštitúte IAS vo Viedni aj ďalšie výcviky v téme.
www.mindful.sk