Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 14. 2. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4141.php

Dieťa a rodina v rozvode

 

Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú napätú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Seminár je zameraný na prácu s deťmi počas rozvodového konfliktu; na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny a to formou individuálnej aj skupinovej práce; poradenstvu a sprevádzaniu rodičov s cieľom zmierniť dopad záťaže na dieťa. Akreditované SKP 22 kreditov.

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, pedagógov ...

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk